Verksamhetssektorer

Verksamhetssektorer

Årtionden av erfarenhet för din individuella brandskyddslösning

Vi har ett stort urval av referensprojekts – allt från logistikcenter och pappersbruk till timmerindustrin och parkeringshus i flera våningar.

Varje tillämpning har speciella karaktäristika som vi är mycket insatta i tack vare vår mångåriga erfarenhet. Vi anpassar våra system i enlighet med den relevanta tillämpningen, vilket säkerställer att både du och din egendom är i trygga händer.

 • Kontor/administrativa byggnader
 • Kemisk/farmaceutisk industri
 • Återförsäljningssektor
 • Shoppingcenter
 • Produktionsföretag
 • Timmerindustri
 • Hotellbranschen
 • Övriga branscher
 • Fordons-/bilindustri
 • Kraftstationer/avfallsförbränningsanläggningar
 • Sjukhus/vårdhem
 • Logistik
 • Offentliga byggnader
 • Pappersindustri
 • Underjordiska/flervåningsbilparkeringar
 • Branschmässor
 • Möbelbranschen
 • Lösningar för hyllager och standard/höglager