Ethik

Affärsetik hos VINCI-koncernen

Etiska riktlinjer och uppförandekod

Fire Protection Solutions Brandschutz und Feuerschutz für Industrie und Gewerbe

VINCI:s företagskultur bygger på starka grundläggande värderingar som vägleder de dagliga aktiviteterna hos alla företag och anställda i VINCI Group.

Uppförandekoden ingår också i dessa grundläggande värderingar: den styr och definierar vårt sätt att arbeta tillsammans.

Eftersom koncernen fortsätter att växa är det nödvändigt att sammanställa dessa grundläggande värderingar i ett samlat dokument, så att alla kan efterleva dem fullt ut.

Alla anställda i koncernen – inklusive alla hos Fire Protection Solutions – förväntas följa dessa regler.

Nyfiken? Vill du ta en närmare titt och få veta mer om hur VINCI Group bedriver verksamhet? Om svaret är ja, klicka helt enkelt på bilden eller på denna länk. Då kommer du till VINCI:s webbplats, där du kan ladda ned uppförandekoden.

Mer om säkerhet hos Fire Protection Solutions

VINCI Groups uppdragsdeklaration: Att nå våra gemensamma mål – tillsammans!

VINCI, i sin egenskap av en globalt verksam koncern, inser ditt samhällsansvar och har gjort åtta uttalade utfästelser till samhället i stort. Som en del av VINCI har även Fire Protection Solutions åtagit sig att följa dessa regler:

  • Tillsammans! Design och konstruktion

Vi åtar oss att främja uppsökande och rådgivning när vi utför våra projekt för att säkerställa att våra partners har ett nära samarbete med oss.

  • Tillsammans! Efterleva etiska principer

Vi åtar oss att säkerställa total transparens i våra verksamheter och i våra underleverantörers verksamheter.

  • Tillsammans! Främja grön tillväxt

Vi åtar oss att minska våra utsläpp av växthusgaser med 30 % från och med nu och till 2020, för att stödja våra kunder i deras strävan efter bättre energieffektivitet och för att uppmuntra deras anammande av miljömässigt ansvarsfulla metoder.

  • Tillsammans! Engagera oss i medborgarprojekt

Vi åtar oss att främja våra anställdas medborgarprojekt, i synnerhet genom koncernens stiftelser runt om i världen.

  • Tillsammans! Sträva efter noll olyckor

Vi åtar oss att sträva mot målet om noll olyckor.

  • Tillsammans! Främja jämlikhet och mångfald

Vi åtar oss att inkludera fler kvinnor och människor med olika etniciteter i våra ledningsgrupper för ökad mångfald.

  • Tillsammans! Främja hållbara karriärer

Vi åtar oss att tillhandahålla utbildning och möjligheter för yrkesmässig rörlighet för alla våra anställda för att gynna en hållbar anställningsbarhet.

  • Tillsammans! Dela med oss av vinsterna av våra resultat

Vi åtar oss att säkerställa att varje anställd hos VINCI får möjlighet, närhelst så är möjligt, att ta del av vår ekonomiska framgång.

Fire Protection Solutions offers a wide range of fire protection products. In addition to various fire protection systems, we also provide our own in-house solutions.

More about our products

From planning to installation and maintenance – Fire Protection Solutions offers a wide range of services.

More about our services