Gottschalk

Gottschalk Feuerschutzanlagen GmbH

Anlita Gottschalk när det gäller brandskydd – Släck bränder på ett säkert sätt.

Gottschalk planerar, designar, tillverkar, installerar och underhåller brandsläckningssystem för alla tillämpningar inom alla industrier.Vare sig det gäller ett sprinklersystem i ett varuhus eller skumsläckningssystemet på en avfallsanläggning, förlitar sig våra kunder på oss av en god anledning: att släcka bränder är vårt yrke.

Årtionden av erfarenhet inom brandsäkerhet för din säkerhets skull

I mer än 35 år har namnet Gottschalk stått för flexibla släckningssystem och brandlarmssystem. Detta bekräftas av vår certifiering av VdS och ISO. Fler än 120 anställda är ständigt sysselsatta med att förbättra våra brandsläckningssystem, våra branddetekteringsenheter och våra brandlarmssystem. Brandskydd är ingen liten sak och det gäller även för att släcka bränder.
Gottschalks brandskyddssystem säkerställer säkerhet och skydd – varje dag och i synnerhet i en nödsituation. Sedan början av 2014 är vi en del av Fire Protection Solutions Groups företagsgrupp inom VINCI-konglomeratet.

En brandskyddsplan för dina individuella släckningssystem

Våra anställda i Minden och Delitzsch kan tillhandahålla information om de specifikationer som reglerar modernt brandskydd. Gottschalks brandskydd släcker bränder och förebygger bränder i alla områden av ekonomisk aktivitet och erbjuder brandskydd för såväl stora som små kunder. Beroende på tillämpningsområdet, har vi den perfekta lösningen för dina brandskyddsbehov.

Vårt omfattande och effektiva kvalitetsstyrningssystem enligt DIN EN ISO 9001 sträcker sig från projektplanering till konstruktion och underhåll av fasta släckningssystem.

Släck bränder med gas, vatten eller skum

De befintliga versionerna av Gottschalks brandskyddssystem släcker bränder effektivt med användning av gas, vatten eller skum. Beroende på byggnaden säkerställs brandskyddet med hjälp av olika brandsläckningsmedel. Om det finns risk för att en brand ska sprida sig snabbt, är sprinklersystem särskilt lämpliga. I situationer där det inte hjälper med vatten, kan skumsläckare eller CO2-släckningssystem användas. Gassläckningssystem installeras ofta i datorrum, där ett sprinklersystem skulle kunna orsaka irreparabel skada.

Besök även vårt dotterbolag i Polen: GK Sprinkler.

Products of Gottschalk Feuerschutzanlagen GmbH

More information

Foam extinguishing systems

More information

Water spray extinguishing systems

More information

CO2-/argon gas extinguishing system

More information

Fire detection systems

More information

Hydrant system

More information

Power plants and special extinguishing systems

More information

More products

Din kontakt för Gottschalk Feuerschutzanlagen

Till Nordmeier
till.nordmeier@gk-feuerschutz.com

Gottschalk
Feuerschutzanlagen GmbH
Am Kortenhoop 47
32425 Minden
T: +49 (0)571 9451-220
F: +49 (0)571 45085