Fire-Protection-Solutions-Header-Unternehmen Sprinkler

Kvalitetsstyrning

Vi erbjuder dig säkerhet – som kan verifieras

De individuella företagen iVINCI Energies Deutschlandsbrandskyddskoncern är certifierade enligt EN ISO 9001 sedan många år.

Med hjälp av vår ledningsmanual och ytterligare processinstruktioner, dokumenterar vi de högra krav som ställs på vårt kvalitetsstyrningssystem.

Kvalitet innebär att vi ger kundernas behov högsta prioritet – något som är en självklarhet för ett tekniskt tjänsteföretag som vi själva. Du kan vara förvissas om att få expertmässig och pålitlig service av oss – från den första gång du kontaktas oss till slutförandet av ditt projekt och efterföljande servicesupport.

Kundnöjdhet är nyckeln till vår framgång.

Arbetssäkerhet

Vårt mål: NOLL OLYCKOR!
Syftet med alla arbetssäkerhetsaktiviteter är att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede och att säkerställa att de undviks av företagets egna anställda och andra berörda personer.

Varje enskild anställd är skyldig att efterleva alla tillämpliga säkerhetsregelverk i sitt dagliga arbete för att förebygga olyckor. Ledningen har ett särskilt ansvar för att aktivt säkerställa efterlevnad.

Varje anställd har en manual för att rapportera osäkra situationer (MUS-manualen) som kräver att han/hon identifierar farliga situationer på tillverkningsanläggningar och rapporterar dem på lämpligt sätt. Denna process är en del av den riskanalys som involverar alla anställda som arbetar på tillverkningsanläggningar.

Miljöskydd

Våra koncernövergripande riktlinjer inkluderar miljöskyddsmål. Genom att beakta dessa mål extra undviker vi inte bara att förorena miljön, utan sparar även resurser och minimerar risker.

Åtskilliga aspekter av effektivt miljöskydd tas med i beräkningen i vår ”SGU”-ledningssystem (säkerhet,hälsa och miljöskydd), till exempel användningen av effektiva system och tekniker och att regelbundet förse våra anställda med information och utbildning.

Miljöskydd är en gemensam uppgift!

Varje anställd är personligt ansvarig för att säkerställa att han/hon inte orsakar någon skada eller onödig miljöförorening. Vi har en moralisk skyldighet att förebygga alla risker för mark, vatten och luft som har identifierats och/eller att införskaffa nödvändigt stöd från experter för detta syfte.

Brandskydd

Som installatör av stationära brandskyddssystem som är godkända av VdS Schadenverhütung GmbH och certifierade enligt DIN EN ISO 9001, erbjuder vi en genomgående hög kvalitetsnivå – från rådgivning till installation.

Klicka på bilden för att visa och ladda ned certifikatet (GER).

 

 

Fire Protection Solutions erbjuder dig ett urval av brandskyddslösningar. Utöver olika brandskyddssystem, kan du även förvänta dig interna lösningar.

Mer om våra produkter

Från design till installation till underhåll – Fire Protection Solutions erbjuder många olika tjänster.

Mer om våra tjänster

Christoph Manthey
Skicka e-post

 

 

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH

Pinkertweg 20
22113 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 7909079-940