Vår service

Släckningssystem: Fördelar med vår service

Fortsatt tillgänglighet: Tillförlitlighet tack vare god service

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz 12 Brandmeldeanlage Calanbau Berlin Kaisers10Enligt VdS-riktlinjerna krävs regelbundna inspektioner, service och underhåll för att bibehålla tillgängligheten. Dessutom utför vi följande åt dig: Enligt VdS-riktlinjerna krävs regelbundna inspektioner, service och underhåll för att bibehålla tillgängligheten. Dessutom utför vi följande åt dig:

 • Testning av sprinklerpumpar genom körning enligt pumpens karaktäristika
 • Outsourcing av operatörsskyldigheter
 • Mätning av påfyllningstid för torkargrupper
 • Inspektioner av trycklufts-/vattentank
 • Kontroller efter 12,5 år och 25 år
 • Uppgraderingar av elektrisk övervakning
 • Installation av serviceventiler
 • Tillhandahållande av reservsprinkler
 • Utbyte av tryckbrytare
 • Utbyte av sprinkler (10 mm för 4 mm eller 5 mm)
 • Analys av frostskyddsmedel
 • Analys av skummedel
 • Inspektion av skumtankar
 • Inspektion av rördragningsnätverk
 • Spolning av rör
 • Utbyte av sätesventiler
 • Utbyte av säkerhetsventiler

Prata med oss! Vår servicepersonal hjälper dig gärna!

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)