Service

Brandskyddsinstallationer: god service = säkerhet

Tillförlitlighet är vår högsta prioritet!

Vart och ett av våra företag har mångårig erfarenhet av brandskyddsinstallationer. I egenskap av installatör av stationära brandskyddssystem, är vart och ett av våra företag VdS-godkända och certifierade. Vi kan garantera högsta kvalitet gällande service, skötsel och underhåll.

Vår servicepersonal säkerställer att ditt brandskyddssystem alltid fungerar tillförlitligt. De strikta riktlinjerna i VdS kräver regelbunden testning, service och underhållsarbete för att bibehålla fullständig funktionalitet hos släckningssystem.