CO2 – Argongas­brandsläcknings­system

Brandskyddslösning utan vatten

Vi använder högteknologiska gasbrandsläckningssystem för värdefulla objekt och utrustning, datorsystem och rum med elektriska eller kabelinstallationer.

Utöver Co2-gasbrandsläckningssystem erbjuder vi även gasundertryckande system, IG541. IG-541 är en sammansättning av gaserna kväve (N2), argon (Ar) och CO2.

Kväva en brand

Den brandsläckande effekten uppnås genom att man ersätter syret på brandplatsen och får branden att kvävas. Gasernas värmebindande kapacitet spelar också in. Det finns praktiskt taget inga utsläppsgränser för argon när denna gas används som ett brandsläckningsmedel. Argon är tyngre än luft, vilket gör denna gas till ett idealiskt brandsläckningsmedium. Koldioxid (CO2) är en väletablerad brandsläckningsgas för att skydda utrustning och rum.

BMA Gasloeschanlage Störmeldezentrale 678x1024

Tillämpningar:

  • Dator-/serverrum
  • Kontrollcenter för telekommunikation
  • Ställverk och kontrollsystem
  • Lagringsutrymmen för farliga material
  • Museer och arkiv
  • Laboratorier och anläggningsrum

Design och drift för ett CO2- och argongasbrandsläckningssystem

Ett trycklöst nätverk av rör och öppna brandsläckningsmunstycken täcker alla de områden i byggnaden som behöver skyddas. Brandsläckningsmediet distribueras genom detta nätverk till brandsläckningsflaskorna under högt tryck och fördelas jämnt i området som ska skyddas. Innan brandsläckningsmedlet frigörs, aktiveras ett larm så att området kan utrymmas. Samtidigt kan dörrar och andra öppningar stängas och tekniska faciliteter användas efter behov. Aktivering av ytterligare lokala larmsystem skickar ett meddelande till en enhet som är permanent bemannad (vanligtvis brandkåren).

Efter det att CO2-flaskorna har bytts ut så snart branden är under kontroll, kan systemet snabbt tas i drift igen.

  • Hög och kostnadseffektiv tillgänglighet av naturligt förekommande gas (koldioxid).
  • Komplex, mycket effektiv utrustning för snabb brandsläckning.
  • Mycket tillförlitligt skydd för tillgångar.

Gasundertryckande system med IG541-brandsläckningsmedel – effektivt och ej giftigt

Brandsläckningsmedlet IG-541 är en sammansättning av gaserna kväve (N2), argon (Ar) och CO2. Detta brandsläckningsmedel är en färglös, luktlös och smaklös gas som inte är elektriskt ledande och som är kemiskt inert.

IG-541 anses vara ett “rent medel” eftersom det inte lämnar kvar några rester efter användning. Därmed lämpar det sig för användning i områden där det är avgörande att objekten som ska skyddas inte lider någon som helst skada förorsakad av brandsläckningsmedlet. Därmed är IG-541 det idealiska brandskyddet för elektriska apparater och elektriska faciliteter.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)