CO2-/ Argon-brandslukningssystem

Brandsikringsopløsning uden vand

>Vi benytter avancerede gasslukningssystemer til værdifulde genstande og udstyr, computersystemer og rum med elektriske installationer eller kabler.

Ud over CO2-gasslukningsanlæg fører vi også slukningsmidlet IG541. IG-541 er en blanding af gasserne nitrogen (N2), argon (Ar) samt CO2.

Kvælning af en brand

Slukningseffekten opnås ved at fjerne ilt fra brandens arnested, så den kvæles. Gassernes varmebindingsevne spiller også en rolle. Der er i realiteten ingen emissionsgrænser for argon, når det anvendes som slukningsmiddel. Det er tungere end luft, hvilket gør det til et ideelt slukningsmiddel. Kuldioxid (CO2) er en luftart, som er gennemprøvet til beskyttelse af udstyr og rum.

Anvendelser:

Et trykløst net af rør og åbne slukningsdyser dækker alle de områder i bygningen, hvor der er behov for beskyttelse. Slukningsmidlet transporteres gennem dette net til slukningscylindrene under højtryk og fordeles jævnt over det område, der skal beskyttes.Før midlet frigives, aktiveres der en alarm, således at området kan evakueres. Samtidig kan døre og andre åbninger lukkes og tekniske anlæg betjenes efter behov. Aktivering af yderligere alarmsystemer sender en meddelelse til en enhed, som er permanent bemandet (normalt brandkorpset).

CO2-cylindrene udskiftes, når ilden er bragt under kontrol, således at systemet hurtigt er funktionsdygtigt igen.

  • Let og kosteffektiv adgang til naturligt forekommende gas (kuldioxid)
  • Komplekst, højeffektivt udstyr til hurtig slukning
  • Særdeles driftssikker beskyttelse af aktiver

Anvendelser:

  • Computer-/serverrum
  • kontrolcentre for telekommunikation
  • koblingsudstyr og kontrolsystemer
  • lageranlæg for farlige materialer
  • museer og arkiver
  • laboratorier og teknikrum

Gasslukningsanlæg med IG541-slukningsmiddel– effektiv og giftfri

Slukningsmidlet IG-541 er en blanding af gasserne nitrogen (N2), argon (Ar) samt CO2. Dette slukningsmiddel er farveløst, uden lugt og uden smag samt en elektrisk ikke-ledende og kemisk neutral gas.
IG-541 kendes som “Clean Agent”, eftersom der, i tilfælde af bekæmpelsesindsats, ikke efterlades rester af slukningsmiddel. Det er derfor velegnet til anvendelse, hvor de beskyttede varer ikke må tage skade af slukningsmidlet. Det vil sige, at IG-541 er perfekt egent til brandbeskyttelse af elektrisk udstyr og elektriske anlæg.