Sprinkleranlæg

Sprinkleranlæg

Hvordan fungerer en sprinkler?

De to vigtigste dele i et sprinklersystem er fordelingsrørnettet og en dedikeret, garanteret vandforsyning

Sprinklerne er fordelt efter brandrisiko og sidder i forgreningsrørene. I tilfælde af brand vil kun sprinkleren i brandens umiddelbare nærhed blive aktiveret.

Der findes forskellige typer sprinklere

Normal sprinkler

Sprinkler, der kan monteres såvel stående som hængende. Sprinklerens sprøjtebillede er sfærisk, hvor 40 % af vandet sendes opad (mod loftet), og 60 % sendes nedad. Anvendelsesområde: Ved brændbare lofter og stålkonstruktioner.

Hængende og stående sprinkler med flad forstøvning- / hyldesprinkler


Den mest almindelige sprinklertype. Stående sprinklere anvendes, når rørinstallationen er synlig. Hængende sprinklere anvendes, når rørinstallationen er skjult.

Hængende sprinkler med flad forstøvning, der fordeler vandet med et fladt sprøjtebillede. Anvendelsesområde: I områder med sænkede lofter og hævede gulve. Ved hylder, fordel: minimal afstand mellem lagerets overkant og forstøverplade.

Stående sprinkler med flad forstøvning, der fordeler vandet i et fladt sprøjtebillede. Anvendelsesområde: I områder med sænkede lofter og hævede gulve. Ved hylder, fordel: minimal afstand mellem lagerets overkant og forstøverplade.

Hængende og stående ELO-Spraysprinkler K160

ELO-Spraysprinkler K160, der fordeler vandet med sprøjtebillede med form som en nedadrettet parabolisk kurve. Denne sprinkler har en K-faktor på 160 l pr. minut ved et vandtryk på 1 bar ved dysen. Anvendelsesområde: Alle de steder, hvor der kræves stor vandmængde (30 mm/min.), f.eks. bloklagre, pallelagre, stativlagre mv.

De afbildede sprinklere findes også som Fast Response-sprinklere.

Hængende og stående spray- / skærmsprinklere

Hængende spraysprinkler, der fordeler vandet med sprøjtebillede med form som en nedadrettet parabolisk kurve. Anvendelsesområde: Overalt, hvor der ikke stilles særlige krav til sprøjtebilledet.

Stående spraysprinkler, der fordeler vandet med sprøjtebillede med form som en nedadrettet parabolisk kurve. Anvendelsesområde: Overalt, hvor der ikke stilles særlige krav til sprøjtebilledet.

Sidevægssprinklere

Disse sprinklere anvendes hovedsagelig af æstetiske grunde for at holde lofterne fri for rør eller for at undgå de skader, der kan opstå under installation på eksisterende lofter.

Hurtigtvirkende sprinklere

Ved en brand udvikles der altid giftige luftarter, som er farligere for mennesker end selve flammerne. Hurtigtvirkende sprinklere har en ekstremt kort responstid, som gør det muligt at detektere en brand og påbegynde brandbekæmpelsen hurtigt. Derved undgås høje temperaturer og de farlige pyrolyseprodukter, hvorved der vindes kostbar tid til at redde liv.