CalanMega Drop®

CalanMega Drop®

Flere brandsikringsmuligheder til dit bloklager

Hvorfor bruge CalanMegaDrop® som hurtig brandsikring af dine plastprodukter i fritstående opbevaring?

Brande i lagerområdet på produktionsanlæg forårsager ofte meget omkostningstunge skader, når brandvisning og brandbekæmpelse ikke reagerer så hurtigt som muligt. Dette gør det nødvendigt at bekæmpe branden i formeringsfasen hurtigt og effektivt for at forhindre at den spreder sig. Imens gemme flere og flere virksomheder i deres bærestoffer i plastprodukter (f.eks. KLT og GLT). På grund af den anvendte plasts kemiske og fysiske egenskaber er det i tilfælde af brand vanskeligt at inddæmme ilden med succes.

Anvendelse

Med “CalanMegaDrop® powered by EuroSprinkler“ kan man reducere risici i fritstående pakhuse og bloklagre effektivt og beskytte opbevaringsbeholdere i plast på op til 4,60 m og med en maksimal tag- eller loftshøjde på op til 13,70 m. Hertil kommer den systemiske risiko for lagerart ST1 til brandfareklasse HHS4 ((4001 VdS CEA) og en maksimal opbevaringshøjde på 4,40 m med en maksimal lofthøjde på 13,7 m effektivt beskyttes uden at det er nødvendigt at øge vandfobruget.

Funktionsbeskrivelse af CalanMegaDrop®

Ved aktivering af en sprinkler i brandslukningsanlægget “CalanMegaDrop® powered by EuroSprinkler“ i den tilsvarende aktive område, bliver det der skal beskyttes mod brand´spredning på et tidligt tidspunkt i procssen hurtig påført en stor mængde vand (gennemskylningshastighed = 200 l/min ved 1 bar systemtryk) til at få ilden under kontrol.

Brandslukningsanlæggets dimensionering og konstruktion påvirkes væsentligt af størrelsen og placeringen af de beskyttede lagerrisici. Systemudformningen udføres uden ekstra beregning. Det betyder, at vandpåføringen kan montered op til en maksimal loftshøjde på 13,70 m med et mindste vandforbug på 30 mm/min.

For at bekæmpe branden effektivt allerede i udviklingsfasen, har systemet har en meget hurtig responstid (RTI <30 m1 2 ∙ s1/2). Jo mindre RTI-værdi en sprinkler har, jo kortere reaktionstid, og sprinkleren er reagerer hurtigt på ilden. Ifølge VdS CEA 4001: 2014-04 (05) er reaktionsbegrebt “hurtigt” defineret med en RTI <50. Desuden fungerer systemet med brandvand, der er fri for tilsætningsstoffr. Det betyder, at normalt brandslukningsvand, uden tilsætning af filmdannende skum, i henhold til kravene i VdS CEA 4001 er af tilstrækkelig kvalitet.

Ny:

  • Siden oktober 2016 er CalanMegaDrop® også godkendt til KLT med dobbeltvægge.
  • Installationen kan nu udføres stående.
  • I øverste hyldeniveau kan dispenseres låg.
  • Godkendt for: Nominel triptemperatur: 68 ° C, 93 ° C, 141 ° C

Anvendelsesområde i bilindustrien i FeuerTrutz i specialudgaven 2018: “Sprinklerschutz für Europäisches Distributionszentrum”