CalanSmartSpray®

CalanSmartSpray®

Sikrer brandbeskyttelse af kabelkanaler


Hvorfor bruge CalanSmartspray som brandsikring af kabelkanaler eller kabeltunneler?

Kabelsystemer er meget vigtige for virksomheder, fordi de danner grundlag for strømforsyningen og datainfrastruktur, fordi de muliggør kontrol af alle produktionsområder. For at sikre strøm- og datatrafik mellem fjerntliggende bygningsområder lægges mange kabelsystemer i stigende grads som strøm- og datakabler som primært omkapsles med plastikisolering (bl.a. PVC).

Da dette isolerende plast dækker kablerne, bliver de stærkt oxiderende i tilfælde af brand. Hvis der for eksempel opstår elektrisk kortslutning, vil det medføre en hurtig og massiv stigning i temperaturen, hvorved kablets isolering antændes, og i de fleste tilfælde vil brandspredning være uundgåelig.

Specialløsning

For at modvirke enhver form for ukontrolleret brandspredning tilbyder vi beskyttelse af kabelsystemer i form af automatiske stationære slukningssystemer. Ved hjælp af en lavtryksvandtåge, opnår brandslukningsanlægget en effektiv og sikker brandbekæmpelse ved en relativt lav udnyttelse af brandvand. I forbindelse med en VdS-test og godkendelsesprocedure for et vandtågeslukningsystem med lavt tryk til beskyttelse af vandrette kabelsystemer (kabelkanaler, tunneler og skakter), blev der udførte rigtige brandtests for at evaluere effekten af lavtrykssprøjtesystemet.

Formål med CalanSmartSpray

På grund af placeringen af de enkelte kabler og længden af kabel tunneler og kabelkanaler er det en udfordring af brandsikre disse områder.

CalanSmartSpray er udviklet til at beskytte vandrette kabeltunneler og kloakker. Med aktiveringen af brandslukningsanlægget og den efterfølgende brandvandsfunktion på brandområdet, undertrykkes branden med det samme og tunge røg fra brandområdet inddæmmes med det samme. Det påførte vand absorberer straks den energi der frigives til forbrændingsreaktionen og sænker også brat temperaturerne i brandområdet.

Alle oplysninger om CalanSmartSpray® findes på: www.calansmartspray.de