Skumslukningssystemer

Brandbeskyttelse for særlige risici

Stationære skumslukningssystemer er fast installerede brandslukningssystemer, som blander en nærmere angivet mængde skumkoncentrat i det vand, der strømmer ud af brandslukningsudstyr som sprinkler- eller vandsprøjtesystemer. Derefter tilsættes der luft ved skumdyserne, således at der fremkommer et lav-/middel-/højekspanderende skum.

Et skumslukningssystems konstruktion og funktion

Alle bygningsområder og genstande, der skal beskyttes, dækkes af et sprinkler- eller vandsprøjtesystem. Sprinkleranlage SchaumtankNår systemet aktiveres, tilsættes der en specificeret mængde skumkoncentrat fra en forsyningstank. Derved fremkommer et højeffektivt slukningsmiddel i form af enten et lavekspanderende eller et middelekspanderende skum, afhængigt af forholdet mellem skumkoncentrat og vand.

Skumkoncentratblandingen rammer sprinklerens sprøjteplade eller slukningsdyse og fordeles over hele området. Samtidig udløser vandet, der strømmer gennem rørnettet, lokale alarmer, og der sendes en meddelelse til en permanent bemandet enhed, normalt brandkorpset. Ligesom sprinkler- og vandsprøjtesystemer kan skumslukningssystemer hurtigt gøres funktionsdygtige igen, når ilden er bragt under kontrol. Den mængde skumkoncentrat, der er brugt, skal erstattes.

Fordele ved skumslukningssystemer

  • Komplekst, højeffektivt udstyr til hurtig slukning
  • Særdeles driftssikker beskyttelse af aktiver
  • Anvendelsesområderne er håndværk og industri, handelssektoren, offentlige institutioner, og hvor som helst brande primært skyldes brændbare væsker.