Branddetektionssystemer

Overvågning af dit brandbeskyttelsessystem

Et brandalarmsystem (forkortelse: BMA) er et faredetekteringssystem, der modtager, evaluerer og derefter reagerer på begivenheder fra forskellige branddetektorer. 

Et branddetekteringssystem (FDS) er et alarmsystem, der modtager data om, vurderer og derefter reagerer på begivenheder, der rapporteres af flere branddetektorer. Branddetekteringssystemer er fast installerede manuelle eller automatiske systemer, som detekterer brand på et tidligt stadium, advarer de berørte og hurtigt underretter den relevante beredskabstjeneste.

Branddetekteringssystemer installeres for det meste i bygninger, hvor der er en særlig risiko, for eksempel lufthavne, jernbanestationer, universiteter, skoler, forretnings- og fabrikslokaler, alderdomshjem og hospitaler.
Den byggetilladelse, der er udstedt af bygningsinspektoratet, eller den forsikringsdækning, der er specificeret af VdS, angiver, om der er pligt til at installere et branddetekteringssystem med forbindelse til brandvæsenet.

Et branddetekteringssystems konstruktion og funktion

Alle dele af den bygning, der skal overvåges, udstyres med et netværk af elektriske kabler og automatiske/ikke-automatiske detektorer. Disse detektorer betjenes enten manuelt eller udløses automatisk af varme, synlig eller usynlig røg eller flammer.
Kun detektorerne i brandens umiddelbare nærhed aktiveres og sender en meddelelse til kontrolpanelet for branddetektering. Herfra kan informationen videresendes til en permanent bemandet enhed og/eller brandkorpset. Desuden advares de, der berøres.
Når branden er slukket, kan systemet hurtigt og enkelt gøres funktionsdygtigt igen.

Fordele ved branddetekteringssystemer

  • Beskyttelse af personale og ejendom
  • Enkelt, kosteffektivt udstyr
  • Stor driftssikkerhed for genstande, der skal beskyttes
    Mange anvendelsesområder inden for håndværk og industri, service- og handelssektoren og offentlige institutioner
  • Yderligere oplysninger kan findes i vores brochure ”Branddetekteringssystemer”: