Koncernen

Koncernen

Fire Protection Solutions er en del af den franske VINCI-gruppe


Det rette valg, også til komplekse opgaver

Da vi er medlemmer af VINCI-gruppen, som er nr. 1 på verdensplan inden for byggeri-/byggerirelaterede serviceydelser, kombinerer vores koncern den fleksibilitet, der kendetegner små og mellemstore virksomheder, med en verdensomspændende koncerns ressourcer og muligheder. Derfor er vi en enestående pålidelig og sikker partner for store foretagender og projekter.

VINCI Energies Foto

About VINCI Energies

In a world undergoing constant change, VINCI Energies focuses on connections, performance, energy efficiency and data to fast-track the rollout of new technologies and support two major changes: the digital transformation and the energy transition.

With their strong regional roots, agile and innovative, VINCI Energies’ business units boost the reliability, safety and efficiency of energy, transport and communication infrastructure, factories, buildings and information systems.

2018: €12.6 billion revenue // 77,500 employees // 1,800 business units // 53 countries

Der findes 5 grundværdier, som firmaer under VINCI Energies lever hver eneste dag.

Fem grundværdier danner grundlaget for alle handlinger foretaget af medarbejdere hos VINCI Energies i Tyskland:

Tillid: Den tænkemåde, inden for hvilken vi ønsker at arbejde sammen. Tillid skal gives, fortjenes, belønnes. Det er en værdi i sig selv, næsten en dyd.

Selvstændighed: Det rum til frihed og initiativ, hvor enhver forretningsenhed, enhver medarbejder kan gøre deres talenter gældende. Selvstændighed er knap så meget som uafhængighed, men mere end blot overdragelse af beføjelser.

Ansvar: VINCI Energies’ succes hviler på den enkeltes evner, på at kunne internalisere, udfylde og føre et ansvarsområde til succes.

Iværksætterånd: Vi tror på den enkeltes færdigheder: til at vise initiativ, til at vurdere risici, til at ville og opnå succes.

Solidaritet: Er mere end et princip – solidaritet er en virkelighed legemliggjort gennem netværkssamarbejdet: Via denne “interne” praksis kan vores forretningsenheder dele ressourcer, knowhow og arbejde.

Der kan hentes yderligere oplysninger på VINCI Energies’ internationale websted eller det tyske websted.

Fire Protection Solutions har en vifte af brandbeskyttelsesløsninger til dig. Ud over forskellige brandbeskyttelsesanlæg er det også vores egne løsninger, du forventer.

Mere om vores produkter