SparkEx® Gnistslukningsanlæg

Gnistslukningsanlæg giver sikkerhed i produktionen

SparkEx®: die Brandslukningsløsningen mod gnister


Hvis en produktionen omfatter forarbejdning af brændbart materiale, er der en betydelig risiko for brande og eksplosioner. Særligt udsatte maskiner er støv- og spåntragte, filtreringsudstyr og produktionsmaskiner.

Det gælder for eksempel for følgende områder:

  • Møbelindustrien / træbearbejdningsvirksomheder
  • Træmelsindustrien
  • Papirmasseindustrien
  • Gummiindustrien
  • Dækindustrien
  • Asfaltering
  • Den kemiske industri
  • Levnesmiddelindustrien
  • Textilindustrien

Ved forurening af det transporterede materiale eller af de opstrøms bearbejdningsmaskiner kan der opstå gnister, som derefter kan udløse brand eller eksplosion, hvilket igen kan føre til en trussel mod menneskers liv og alvorlige skader. Brandbeskyttelse for denne type trussel gennemføres med den pneumatiske udvindings- og transportanlæg via af et SparkEx® gnistbrandslukningssystem fra Gottschalk.

Gnisterne vil blive genkendt straks efter de er blevet dannet af vores meget følsomme detektorer, som sender en alarm til brandvarslingsanlægget. Centret er kernen i gnistbrandslukningsanlægget. Det håndterer udløsningen af den gnistslukkende element, alarmmeddelelsen og eventuelt maskinnedlukning. Omfattende testfaciliteter og en nødstrømsforsyning er også integreret.

Selve fjernelsen af de flyvende gnister udføres af gnistslukningsanlægget. Det producerer en spraytåge som fylder hele tværsnittet af transportøren, og hvilket slukker gnisterne sikkert. Dermed holdes den påkrævede mængde vand holdes så lavt, at der ikke er opstår nogen adhæsion af det transporterede materiale. Det nødvendige slukningsvand leveres af et trykøgningssystem eller udføres fra vores forbindelseselementer til et eksisterende sprinkleranlæg. Ekstraudstyr såsom røropvarmning, alarmudstyr, lagertank og monteringsmaterialer er afhængige gnistslukningsanlæggets konstruktion.

Få mere at vide på: www.funken-loeschanlage.de