CalanCool® Frostschutz

CalanCool® – Mere sikkerhed med vores frostvæske

Beskyt dit sprinklersystem mod at fryse til!

Alle brandfarer skal evalueres forskelligt. Derfor skal den tekniske brandsikring være optimalt afstemt til vores kunders individuelle behov – såsom de særlige opbevaringsforhold for fødevarer og kølerum. Dette er tilfældet for valget af slukningsmiddel, frostvæske og dimensioneringen af systemerne.

Frostsikre brandslukningsmidler til sprinklersystemer


F.eks. til sprinklere i meget kolde omgivelser for at frostlagre er i stand til at operere sikkert, er det nødvendigt at beskytte sprinklersystemet med frostvæske før frysning.  Det VdS-godkendte frostbeskyttende middel CalanCool® kan bruges som et slukningsmedium til sprinklersystemer i kolde miljøer ned til -30 °C. CalanCool® er ikke skadeligt, og biologisk nedbrydeligt og i henhold til EU direktiv 1999/45/EF kræver det ikke mærkning.

Tekniske specifikationer for CalanCool®

  • Farve: grøn
  • Lugtfri
  • pH-værdi (20 °C): 7,9 – 8,1
  • Frysepunkt: -30 °C
  • Kogepunkt: >100 °C
  • Ikke-brændbar
  • Helt opløselig
Alle oplysninger om CalanCool er tilgængelige på: www.calancool.de