D-Hamburg

Din brandbeskyttelsesekspert i Hamburg

Fire Protection Solutions-teamet hjælper gerne!

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH
Pinkertweg 20
D-22113 Hamburg
T: +49 (0)40 7909079-0
F: +49 (0)40 7909079-949

GFA Gesellschaft für Anlagenbau mbH
Pinkertweg 20
D-22113 Hamburg
T: +49 (0)40 8197323-0
F: +49 (0)40 8197323-29

Deres kontaktperson for Calanbau Hamburg

Kay Sydow
kay.sydow@calanbau.de

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH
Pinkertweg 20
D-22113 Hamburg
T: +49 (0)40 7909079-0
F: +49 (0)40 7909079-949

Deres kontaktperson for Calanbau International

Lutz Kuller
l.kuller@calanbau.de

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH
Pinkertweg 20
22113 Hamburg
T: +49 (0)40 7909079-0
F: +49 (0)40 7909079-949

Deres kontaktperson for GFA Hamburg & Dresden

Gerald Linss-Beck
g.linss@gfa-sprinkler.de

GFA Gesellschaft für Anlagenbau mbH
Pinkertweg 20
22113 Hamburg
T: +49 (0)40 8197323-11
F: +49 (0)40 7909079-29