Brandhanesystem

Overjordisk brandhane / underjordisk brandhane​

Hurtig og effektiv vandtilførsel er afgørende for stationær brandbeskyttelse. Den sikres af brandhanesystemerne, som afrunder vores produktportefølje.
Vi tilbyder indendørs og udendørs brandhaner, så de, der befinder sig på stedet, kan påbegynde brandbekæmpelsen.

Brandhanesystemers konstruktion og funktion

Vi kan levere både brandhanestandere og underjordiske brandhaner

Brandhanestandere er permanent installeret over jorden og har flere udgange med standardiserede tilslutninger, normalt i de nominelle størrelser B eller C og, sjældnere, i størrelse A. Dette afhænger også af forsyningsledningens diameter. Udgange i størrelse A anvendes hovedsagelig i industrien og større boligområder, således at der kan tages store mængder vand fra nettet.

Underjordiske brandhaner er skjult af et brandhanedæksel, der flugter med vejoverfladen. Dækslet løftes ved hjælp af en ventilnøgle og drejes til siden for at skaffe adgang til den nederste del af brandhanen.

Kortfattede oplysninger om brandhanesystemer

  • hurtig og effektiv vandforsyning
  • overjordiske eller underjordiske hydranter i udendørs områder
  • væghydranter indendørs