Vandsprøjtesystemer

Brandsikringssystem med åbne dyser

Stationære vandsprøjtesystemer er fast installerede brandslukningssystemer med åbne dyser, der anvender vand som slukningsmiddel

De kan aktiveres manuelt og/eller automatisk. Automatisk aktivering kræver et mekanisk, hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk styringssystem.

Et vandsprøjtesystems konstruktion og funktion

Alle bygninger, rum og genstande, der skal beskyttes, er dækket af et trykløst rørnet og åbne slukningsdyser. Dyserne har ikke et udløsende element og fungerer som en gruppe. Selektiv brandslukning er derfor ikke mulig. Vandet rammer dysernes sprøjteplader og fordeles over hele området. Samtidig udløser vandet, der strømmer gennem rørnettet, lokale alarmer, og der sendes en meddelelse til en permanent bemandet enhed, normalt brandkorpset. Når ilden er bragt under kontrol, kan systemet straks gøres funktionsdygtigt igen (manuel proces). For automatiske slukningssystemers vedkommende afhænger dette af, hvilket styringssystem der anvendes.

Fordelene ved vandsprøjtesystemer

  • Let tilgængeligt og billigt slukningsmiddel (vand)
  • Enkelt, robust og kosteffektivt udstyr
  • Særdeles pålidelig beskyttelse af mennesker, rum og installationer
  • Anvendelsesområderne er bl.a. bygninger, rum og genstande med en meget høj brandbelastning og materialer, der gør, at en brand kan brede sig meget hurtigt, for eksempel scener, affaldssiloer, kraftværker, spånsiloer osv.