Instalacje gaśnicze zraszaczowe

Ochrona przeciwpożarowa z otwartymi dyszami

Stałe instalacje gaśnicze zraszaczowe to systemy ochrony przeciwpożarowej zainstalowane na stałe posiadające otwarte dysze i korzystające w procesie gaszenia pożaru z wody

Uruchomienie systemu następuje ręcznie bądź automatycznie Do automatycznego uruchomienia systemu konieczny jest dodatkowo mechaniczny, hydrauliczny, pneumatyczny lub elektroniczny system sterowania.

Budowa i działanie instalacji gaśniczej zraszaczowej

Wszystkie budynki, pomieszczenia i obiekty wymagające ochrony należy najpierw zabudować siecią rurociągów. Dysze gaśnicze nie są wyposażone w żaden element wywołujący działanie. Nie ma zatem możliwości selektywnego gaszenia pożaru, gaszone są całe grupy. Woda uderza w deflektory dysz i jest rozprowadzana po całej powierzchni. Jednocześnie dzięki przepływowi wody w rurociągach wyzwalane są miejscowe urządzenia sygnalizacyjne i komunikat jest kierowany do stale pracujących służb, z reguły do straży pożarnej. Po zwalczeniu pożaru system należy natychmiast ręcznie przywrócić do gotowości, w przypadku systemów automatycznych w zależności od systemu sterowania tak szybko, jak to możliwe.

Krótka informacja o instalacjach gaśniczych zraszaczowych

  • Duża i przystępna cenowo dostępność środka gaśniczego czyli wody
  • Prosta, przystępna cenowo i trwała technologia wykonania instalacji
  • Duży poziom niezawodności dla ochrony osób, pomieszczeń i urządzeń
  • Stosowane w budynkach, pomieszczeniach i obiektach o bardzo duży zagrożeniu pożarowym i przy materiałach o szybkim rozprzestrzenianiu się pożarów, np.: Sceny teatralne, pomieszczenia składowania śmieci, elektrownie, silosy z wiórami itp.