Powierzchnia określająca ilość wody

Również korzystna powierzchnia działania. Powierzchnia określająca ilość wody to powierzchnia potrzebująca w przypadku wyzwolenia największej ilości wody, tzn. powierzchnia działania znajdująca się najbliżej centrali tryskaczowej. Ma decydujące znaczenie dla określenia rozmiaru dopływu wody.

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).