Czujki pożarowe

Czujki pożarowe służą do wczesnego rozpoznawania pożaru i alarmowania. Rozróżnia się czujki automatyczne i nieautomatyczne. Czujki pożarowe można również wykorzystywać do sterowania instalacjami gaśniczymi.

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).