Zbiornik wody na sprężone powietrze

Zbiornik ciśnieniowy do zaopatrzenia w wodę instalacji gaśniczej. W przypadku instalacji o krótszym czasie pracy i doprowadzaniu wody z wyczerpalnego źródła wody występuje zwykle w połączeniu ze zbiornikiem zapasowym lub pośrednim jako źródło wody gaśniczej do czasu uruchomienia pomp tryskaczy. Zbiornik sprężonego powietrza (DLWB) instalacji tryskaczowej zwykle ma objętość od 20 do 30 m³. Zgodnie z zaleceniem dot. Zbiorników ciśnieniowych DLWB musi być regularnie kontrolowany przez ekspertów.

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).