Fortrolighedspolitik

Fortrolighedspolitik

Vi er meget glade for din interesse i vores virksomhed. Databeskyttelse er særdeles vigtigt for ledelsen af Fire Protection Solutions-selskaberne. En brug af Fire Protection Solutions’ internetsider er stort set mulig uden at skulle angive nogen personoplysninger. Men hvis en person ønsker at bruge specielle tjenester fra vores virksomheder via vores internetsider, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandling af personoplysninger er påkrævet, og der ikke er noget retsgrundlag for sådan behandling, søger vi generelt den pågældende persons samtykke.

Behandling af personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, er altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelsespolitik hos Fire Protection Solutions . Gennem denne privatlivspolitik søger vores virksomheder at informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Derudover informeres de registrerede personer om deres rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik.

Fire Protection Solutions-selskaberne, der er nævnt i punkt 2 nedenfor, i det følgende benævnt Fire Protection Solutions, har gennemført talrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger som dataansvarlige for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via denne hjemmeside. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, hvorforabsolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er alle personer fri til at indsende personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. telefonisk.

Fire Protection Solutions’ privatlivspolitik er baseret på den terminologi, som anvendes af de europæiske direktiver og forordninger ved udstedelsen af den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette, vil vi gerne på forhånd forklare den anvendte terminologi.

Vi bruger følgende begreber i denne privatlivspolitik, herunder men ikke begrænset til:

 • a) Personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt den “registrerede person”) En fysisk person anses for at være identificerbar, enten direkte eller indirekte, især ved tilknytning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokationsdata, en online identifikator eller et eller flere specielle træk, som udtrykker den registrerede persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet, hvormed personen kan identificeres.

 • b) Den registrerede (person)

Den registrerede person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

 • c) Behandling

Behandling betyder enhver proces eller serie af operationer, der er relateret til personoplysninger, såsom indsamling, indhentning, organisering, ordning, lagring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, anvendelse, med eller uden hjælp af automatiserede procedurer, offentliggørelse ved indsendelse, formidling eller anden form for bestemmelse, forsoning eller forening, begrænsning, sletning eller destruktion.

 • d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandling er mærkningen af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

 • e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse oplysninger til at evaluere visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især aspekter vedrørende den fysiske persons jobpræstationer, økonomisk situation, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller adresseflytning.

 • f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret person, uden der er behov for yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger holdes adskilt og underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke knyttes til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

 • (g) Dataansvarlig

Den dataansvarlige eller er den fysiske eller juridiske person, myndighed, organisation eller organ, der alene eller i samarbejde med andre træffer beslutning om formål og metode til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til sådan behandling er fastsat i EU-lovgivningen eller medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastsat i henhold til EU-lovgivningen eller national ret.

 • h) Databehandler

Databehandleren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

 • i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, organ, agentur eller anden enhed, til hvem personoplysninger udleveres, uanset om det er en tredjepart. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger i henhold til EU-lovgivningen eller national ret i forbindelse med et bestemt formål betragtes ikke som modtagere.

 • j) Tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, organ eller agentur, bortset fra den registrerede person, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget under den dataansvarlige eller databehandlerens ansvar for at behandle personoplysningerne.

 • k) Samtykke

Samtykke gives frivilligt og utvetydigt i form af en erklæring eller anden entydig bekræftende handling fra den registrerede for den konkrete sag, hvormed den registrerede angiver, at han/hun indvilliger i behandling af personoplysninger vedrørende ham/hende.

Den ansvarlige person som defineret i den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslovgivninger i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser om databeskyttelse er:

Calanbau Brandschutzanlagen GmbH
Wenderter Str. 12
31157 Sarstedt – Tyskland
Tlf.: +49 5066 808-0
Fax: +49 5066 808-999
E-mail: info@calanbau.de

Calanbau-GFA Feuerschutz GmbH
Wenderter Str. 12
31157 Sarstedt – Tyskland
Tlf.: +49 5066 808-0
Fax: +49 5066 808-999
E-mail: info@calanbau.de

GFA Gesellschaft für Anlagenbau mbH
Zum Wartturm 3
63571 Gelnhausen – Tyskland
Tlf.: +49 6051 486-0
Fax: +49 6051 486-68
E-mail: info@gfa-sprinkler.de

Nohl Brandschutz GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 2
64319 Pfungstadt – Tyskland
Tlf.: +49 6157 1580-0
Fax: +49 6157 1580-339
E-mail: info@nohl-brandschutz.de

IBS Industrie-, Brandschutz- & Sicherheit GmbH
Saarbrücker Straße 211
66679 Losheim am See – Tyskland
Tlf.: +49 6872 9224-0
Fax: +49 6872 9224-11
E-mail: info@ibs-sprinkler.de

Calanbau Brandschutz Austria GmbH
Lindengasse 20
4040 Linz – Østrig
Tlf.: +43 70 712175-0
Fax: +43 70 712175-49
E-mail: info@calanbau.at

Gottschalk Feuerschutzanlagen GmbH & Co KG
Am Kortenhoop 47
32425 Minden – Tyskland
Tlf.: +49 571 9451-0
Fax: +49 571 45085
E-mail: info@gk-feuerschutz.com

Calanbau TPI Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 200
PL- 02-486 Warschau
T.: +48 22 578 12 61
E-mail: praca@tpi-op.pl

GK Sprinkler Polska Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 18
PL – 59-2200 Legnica
T.: +48 76 862 68 04
E-mail: technik@gk.net.pl

INSPA GmbH
Wenderter Str. 12 a
31157 Sarstedt
Tlf: 05066/808-247
E-mail: kontakt@inspa-pumpenservice.de

JOMOS Brandschutz AG
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal – Svejts
Tlf.: +41 62 386 1717
Fax: +41 62 386 1710
E-mail: info@jomos.ch

Den ansvarlige for databeskyttelse er:

Dirk Fengler
Calanbau Brandschutzanlagen GmbH
Pinkertweg 20
22113 Hamburg

E-mail: datenschutz@fire-protection-solutions.com

Enhver registreret kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesmedarbejder med spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

Internetsiderne hos Fire Protection Solutions bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der lagres og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange websites og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en streng, hvorigennem internetsider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte websteder og servere at skelne individets browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt webbrowser kan genkendes og identificeres af det unikke cookie-id.

Ved at bruge cookies kan Fire Protection Solutions give brugerne webstedet mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookies.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores websted optimeres til brugeren. Cookies gør, som allerede nævnt, det muligt for os genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. For eksempel skal brugeren af et websted, der bruger cookies, ikke genindtaste sine legitimationsoplysninger hver gang dhan/hun besøger webstedet, da er lagret i den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien til en indkøbskurv i en webshop. Webshoppen husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, vil ikke alle funktioner på vores websted være fuldt anvendelige.

Fire Protection Solutions websteder indsamler en række generelle data og oplysninger hver gang webstedet besøges af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende kan blive registreret (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) webstedet, hvorfra et adgangssystem har adgang til vores websted (såkaldte henvisere (referrer)), (4) de underliggende websider, der kan tilgås via et adgangssystem på vores websted, (5) dato og klokkeslæt for adgang til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der anvendes i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Fire Protection Solutions drager ikke konklusioner om den registrere ved brug af disse generelle data og oplysninger. I stedet bliver disse oplysninger brugt til (1) korrekt at levere indholdet på vores websted, (2) optimere indholdet af vores websted og reklamere for det, (3) at sikre, at vores informationsteknologiske systemer og vores webstedsteknologi holeds ajour og (4) at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb.
Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres af Fire Protection Solutions på den ene side til statistiske formål og yderligere med det formål at øge beskyttelsen af oplysninger og datasikkerheden i vores firma for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne lagres separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges websted ved at afgive personoplysninger. De personlige data, der skal overføres til den dataansvarlige, afhænger af den respektive indgangsmaske, der anvendes til registreringen. De registrerede personoplysninger indsamles og opbevares udelukkende til den dataansvarliges interne brug samt til eget brug. Den dataansvarlige kan arrangere overførslen til en eller flere databehandlere, for eksempel en pakkeposttjeneste, som også er udelukkende til internt brug, hvilket kan henføres til databehandleren, der anvender personoplysningerne.

Ved registrering på databehandleres websted, lagres IP-adressen tildelt af internetudbyderen (ISP) samt datoen og tidspunktet for registreringen. Opbevaring af disse data sker på det grundlag, at kun på denne måde kan misbrug af vores tjenester forhindres, og disse data gør det muligt at afklare tidligere overtrædelser om nødvendigt. I denne henseende er lagring af disse data nødvendig for at sikre databehandleren. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive eller offentliggørelsen dem fra retshåndhævende myndigheder.

Ved registrering af den registrerede, der frivilligt leverer personoplysninger, kan den dataansvarlige at give den registrerede adgang til indhold eller tjenester, der kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er givet ved registrering, eller slette dem fuldstændigt fra den dataansvarliges database.

Den dataansvarlige skal til enhver tid på anmodning give oplysninger til den enkelte registrerede om, hvilke personoplysninger om den registrerede der er lagret. Endvidere korrigerer eller sletter den dataansvarlige personoplysninger på anmodning eller reference fra den registrerede, for så vidt dette ikke strider mod lovkrav om lagring af data. En databeskyttelsesansvarlig nævnt ved navn i denne databeskyttelseserklæring samtlige af den dataansvarliges medarbejderes er tilgængelige som kontaktpersoner for den registrerede i denne sammenhæng.

På grund af lovbestemmelser indeholder Fire Protection Solutions websteder oplysninger, der gør det muligt for os at kontakte os hurtigt og kommunikere direkte med os, hvilket også omfatter en e-mail-adresse. Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personlige data fra den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der frivilligt overføres af en person til den datansvarlige, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Sådanne personoplysninger videregives til tredjeparter.

Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med opbevaringen, eller i givet fald af de europæiske direktiver eller forordninger eller af enhver anden gældende lov eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet bortfalder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver eller forordninger eller andre relevante lovgivere udløber, bliver personoplysningerne rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.

  • a) Ret til bekræftelse

  Alle registrerede har, i henhold til europæiske direktiver og forordninger, ret til at kræve, at den dataansvarlige bekræfter, om personoplysninger vedrørende den registrerede behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne bekræftelsesret, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

  • b) Ret til information

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ifølge europæiske direktiver og forordninger, til enhver tid ret til at få at vide, hvilke personoplysninger, der er lagret om ham/hende af den dataansvarlige samt få en kopi af sådanne oplysninger. Desuden har de Europæiske direktiver og tilsynsmyndigheder givet den registrerede følgende information om oplysningerne:

  • Behandlingsformålene
  • De kategorier af personoplysninger, der behandles
  • Modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet offentliggjort eller endnu ikke skal offentliggøres, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer
  • Om muligt den planlagte varighed for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed
  • Eksistensen af en ret til at få rettet eller slettet de personoplysninger, der vedrører den registrerede, eller om en begrænsning af dataansvarliges behandling af sådanne oplysning eller en ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
  • Eksistensen af en ret til at appellere til en tilsynsmyndighed
  • Hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse
  • Eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i hvert fald i disse tilfælde – meningsfuld information om den pågældende logik og omfanget og den påtænkte indvirkning af den pågældende behandling på den registrerede.

  Derudover har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysningerne er blevet videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at få oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med overførslen.

  Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne oplysningssret, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

  • c) Ret til berigtigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har iht. europæiske forordninger og direktiver, ret til at kræve unøjagtige personoplysninger om ham/hende rettet med det samme. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om færdiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring under hensyntagen til formålet med behandlingen.

  Hvis en berørt person ønsker at gøre brug af denne berigtigelsesret, kan de til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlig eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

  • d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har iht. de europæiske direktiver og forordninger, ret til at kræve, at den dataansvarlige straks sletter de personoplysninger, der vedrører den registrerede, forudsat at en af følgende grunde er opfyldt, og behandlingen er ikke påkrævet:

  • Personoplysningerne er indsamlet til formål eller på anden måde behandlet til formål, for hvilke de ikke længere er nødvendige.
  • Den registrerede tilbagekalder sit samtykke til behandlingen af oplysningerne i henhold til § 6, stk. 1 litra a DS-GVO eller Art. 9 stk. 2 litra a i GDPR, og der ikke findes noget andet retsgrundlag for behandling af oplysningerne.
  • Den registrerede i overensstemmelse med § 21, stk. 1 i DS-GVO fremsender en indsigelse mod behandlingen, og der ikke er berettigede grunde til behandlingen, eller den registrerede i henhold til § 21, stk. 2 i DS-GVO fremsender indsigelse mod behandlingen.
  • Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.
  • Sletningen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller national lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
  • Personoplysningerne blev leveret i relation til informationssamfundstjenester, der kræves i henhold til § 8, stk. 1 i DS-GMO.

  Hvis nogen af ovenstående grunde gælder, og en berørt person ønsker at anmode om sletning af sine personoplysninger, der er lagret af Fire Protection Solutions, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller et andet medlem af dennes afdeling. Den databeskyttelsesansvarlige for Fire Protection Solutions eller en anden medarbejder vil sørge for, at anmodningen om sletning straks opfyldes.

  Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Fire Protection Solutions og den respektive virksomhed ansvarlig i henhold til §17, stk. 1 i DS-GVO for at slette personoplysninger under hensyntagen til tilgængelig teknologi og implementeringsomkostninger, træffer Fire Protection Solutions passende foranstaltninger, herunder tekniske, til at informere andre databehandlere, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om at den registrerede har anmodet om at få slettet enhver forbindelse til sådanne personoplysninger eller kopiering af sådanne personoplysninger fra de andre dataansvarlige, medmindre sådan behandling er nødvendig. Den databeskyttelsesansvarlige hos Fire Protection Solutions eller en anden medarbejder vil sørge for , at de nødvendige foranstaltninger bliver truffet i det enkelte tilfælde.

  • e) Ret til begrænsning af behandling

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, som er givet af de europæiske direktiver og forordninger, til at kræve, at den dataansvarlige begrænser behandlingen, hvis en af følgende betingelser gælder:

  • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede inden for en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
  • Behandlingen er ulovlig, den registrerede ikke ønsker at få slettet personoplysningerne og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af personoplysningerne.
  • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den registrerede kræver, at de hævder, udøver eller forsvarer juridiske krav.
  • Den berørte person har indsigelse mod databehandlingen iht. art. 21 stk. 1 i DS-GVO, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime begrundelse opvejer den registreredes.

  Hvis en af ovennævnte betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at begrænse brugen af sine personoplysninger, der er opbevaret af Fire Protection Solutions, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller et andet medlem af dennes afdeling. Den databeskyttelsesansvarlige hos Fire Protection Solutions eller en anden medarbejder vil sørge for, at behandlingen af de relevante oplysninger indskrænkes.

  • f) Ret til dataoverførbarhed

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktiver og forordninger, ret til at få overførte personoplysninger, der vedrører ham/hende, af databehandleren i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Vedkommende har også ret til at videregive disse data til en anden person uden hindring af den person, der er ansvarlig for at levere personoplysningerne, forudsat at behandlingen foregår på grundlag af samtykket i henhold til § 6, stk. 1 litra a i DS-GVO eller Art. 9 stk. 2 litra a i DS-BER eller i medføre af en aftale i henhold til § 6, stk. 1, litra b), i GDPR og behandling ved hjælp af automatiserede midler, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed, der er delegeret til den dataansvarlige.

  Ved udøvelsen af den registreredes ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1 i DS-GVO, har vedkommende ret til indhente oplysningerne direkte fra en person, der er ansvarlig over for en anden ansvarlig person, i det omfang dette er teknisk muligt og i det omfang dette ikke påvirker andre persons rettigheder og friheder.

  For at håndhæve retten til dataoverførbarhet kan den registrerede til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af Fire Protection Solutions eller en anden medarbeider.

  • g) Ret til indsigelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid, iht. de europæiske direktiver og forordninger, ret – som følge af sin særlige situation – til at gøre indsigelse mod behandlingen af dennes personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1 litra e eller f DS-GVO. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

  I tilfælde af en indsigelse behandler Fire Protection Solutions ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan godtgøre, at der er overbevisende legitime grunde til at behandle dem, der overstiger den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er med til at håndhæve, udøve eller forsvare retlige krav.

  Hvis Fire Protection Solutions behandler personoplysninger med henblik på direkte reklame, har den registrerede til enhver tid ret til at protestere mod behandlingen af personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er forbundet med sådan direkte reklame. Hvis den registrerede forbyder Fire Protection Solutions at lave direkte markedsføring, vil Fire Protection Solutions ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

  Derudover har den registrerede ret af grunde, der skyldes hans/hendes særlige situation at nægte behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende, som udføres af Fire Protection Solutions til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til § 89, stk. 1 i DS-BER, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en opgave af almen interesse.

  For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede henvende sig direkte til den databeskyttelsesansvarlige hos Fire Protection Solutions eller en anden medarbejder. Den registrerede er ligeledes fri i forbindelse med brugen af selskabets informationstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, til at udøve sin ret til indsigelse mod automatiserede procedurer, der anvender tekniske specifikationer.

  • h) Automatiske beslutninger i individuelle tilfælde, herunder profilering

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har, iht. den europæiske lovgivning, ret til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har en retsvirkning eller som på lignende måde har stor indflydelse på den, medmindre afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) tilladt i henhold til EU’s eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og at lovgivningen fastsætter passende foranstaltninger til at beskytte rettighederne og frihederne samt den registreredes legitime interesser eller (3) med den registreredes udtrykkelige samtykke.

  Hvis afgørelsen (1) er påkrævet for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den datansvarlige, eller (2) den er udført med den registreres udtrykkelige samtykke, skal Fire Protection Solutions træffe passende foranstaltninger til at beskytte rettighederne og frihederne samt retmæssige legitime interesser hos den registrerede, herunder i det mindste retten til at underrette en person hos den dataansvarlige om sin egen holdning samt at anfægte beslutningen.

  Hvis den registrerede ønsker at håndhæve sin automatiske beslutningsret, kan han/hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller anden dataansvarlig.

  • i) Ret til tilbagekaldelse af samtykke om databeskyttelse

  Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger i henhold til det europæiske direktiv og reguleringsmyndigheden.

  Hvis den registrerede ønsker at håndhæveq sin ret til at tilbagekalde sit samtykke, kan han/hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at behandle ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også ske elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger fremsender tilsvarende ansøgningsdokumenter til den dataansvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en web-formular, der er tilgængelig på hjemmesiden. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte data blive opbevaret med henblik på ansættelsesforholdet i overensstemmelse med loven. Hvis der ikke er indgået en ansættelseskontrakt med ansøgeren af den dataansvarlige, bliver ansøgningsdokumenterne automatisk slettet to måneder efter offentliggørelsen af afslaget, medmindre sletningen udelukker den dataansvarliges øvrige legitime interesser. Anden legitim interesse i denne forstand omfatter for eksempel en bevisbyrde i en procedure i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

Den dataansvarlige har integrerede komponenter fra selskabet Facebook på denne hjemmeside. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et internetbaseret socialt mødested, et online-fællesskab, som typisk giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform til at udveksle synspunkter og oplevelser, eller gøre det muligt at levere personlige eller forretningsmæssige oplysninger online. Facebook giver brugere af det sociale netværk mulighed for at oprette private profiler, uploade billeder og socialisere via venneanmodninger.

Driftsselskabet bag Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Personer med ansvar for behandling af personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af dataansvarlige, og som har integreret en Facebook-komponent (Facebook plug-in), vil internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Facebook-komponent foranledige download af en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent. En oversigt over alle Facebook-plug-ins findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Som led i denne tekniske proces modtager Facebook oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på Facebook, genkender Facebook ved hvert besøg på vores hjemmeside den registrerede, samt under hele varigheden af det respektive besøg på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside besøgte den pågældende. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og knyttes af Facebook til den registeredes pågældende Facebook-konto. Hvis den registrerede aktiverer en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. Knappen “Synes om”, eller hvis den pågældende laver en kommentar, knytter Facebook denne information til den personlige Facebook-brugerkonto for den pågældende person og gemmer disse personoplysninger ,

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten, om at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at vedkommende har adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Facebook ikke ønskes af den registrerede, kan overførslen forhindres ved at logge ud af sin Facebook-konto, før vores hjemmeside åbnes.

Datapolitikken offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Den forklarer også hvilke muligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes personoplysninger. Derudover er der forskellige applikationer, som gør det muligt at blokere datatransmission til Facebook, f.eks. Facebook-blokkere, som kan hentes på https://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at blokere dataoverførsel til Facebook.

Den dataansvarlige har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse omfatter iindsamling, registrering og analyse af data om adfærd hos besøgende på hjemmesider. En webanalyseservice indsamler blandt andet data om, via hvilken hjemmeside den registrerede er kommet til en hjemmeside (såkaldte henvisere/referrers), hvilke delsider på hjemmesiden der blev tilgået, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev vist. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og cost-benefit-analyse af internetannoncering.

Driftsselskabet bag Google Analytics-komponenten er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af dette tillæg vil IP-adressen til den registreredes internetadgang blive forkortet og anonymiseret af Google, hvis adgangen til vores hjemmeside sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de indsamlede data og oplysninger til at evaluere brugen af vores hjemmeside, til at kompilere onlinerapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider samt til at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics bruger en cookie på den registreredes it-system. Hvilke cookies der er tale om er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at bruge denne cookie kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af dataansvarlige, og som har integreret en Google-Analytics-komponent, vil internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Google-Analytics-komponent foranledige download af en repræsentation af den tilsvarende Google-Analytics-komponent. Som en del af denne tekniske proces vil Google identificere persooplysninger, som f.eks. den registrereds IP-adresse, som Google blandt andet bruger til at spore de besøgendes oprindelse og klik og derefter muliggøre provisionsberegning.

Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. adgangstidspunkt, den placering, hvorfra der blev oprettet adgang samt hyppigheden af besøg af den registrerede. Hver gang den registrerede besøger vores hjemmeside, overføres dennes personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data, der er indsamlet gennem den tekniske proces, til tredjepart.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside, som allerede vist ovenover, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed modsætter sig permanent indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at indstille en cookie på den pågældende persons it-system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, slettes til enhver tid via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at protestere mod og forhindre indsamlingen af data genereret af Google Analytics til brug for denne hjemmeside og behandling af disse data af Google. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser-tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, om at ingen data og oplysninger om besøg på hjemmesiden må overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsen betragtes af Google som en indsigelse. Hvis den registreredes it-system senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres kontrolområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.

Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og https://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere detaljeret på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

Den dataansvarlige har integrerede komponenter fra selskabet LinkedIn på denne hjemmeside. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede bruger LinkedIn i mere end 200 lande. Dette gør LinkedIn til den pt. største platform for forretningskontakter og en af de mest besøgte internetsider i verden.

Linkedins driftsselskab er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Privatlivspolitik uden for USA håndteres af LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Hver gang den registrerede besøger vores hjemmeside, som har en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), får denne komponent den browser, som den registrerede bruger, til at downloade en tilsvarende repræsentation af LinkedIn-komponenten. Flere oplysninger om LinkedIn-plug-ins findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Som led i denne tekniske proces modtager LinkedIn oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn, genkender LinkedIn ved hvert besøg på vores hjemmeside den registrerede, samt under hele varigheden af det respektive besøg på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside besøgte den pågældende. Disse oplysninger er indsamlet via LinkedIn-komponenten og knyttes af LinkedIn til den registreredes LinkedIn-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en LinkedIn-knap, der er integreret på vores hjemmeside, knytter LinkedIn disse oplysninger til den registreredes LinkedIn-brugerkonto for og gemmer disse personoplysninger.

LinkedIn modtager altid oplysninger via LinkedIn komponenten, om at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn samtidig med at vedkommende har adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til LinkedIn ikke ønskes af den registrerede, kan overførslen forhindres ved at logge ud af sin LinkedIn-konto, før vores hjemmeside åbnes.

På https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls tilbyder LinkedIn muligheden for at fravælge e-mail-meddelelser, tekstbeskeder og målrettede annoncer samt administrere annonceindstillinger. LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan installere cookies. Sådanne cookies kan nægtes på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Linkedins privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Den dataansvarlige har integrerede komponenter fra selskabet Twitter på denne hjemmeside. Twitter er en flersproget offentligt tilgængelig mikrobloggtjeneste, hvor brugere kan sende og distribuere beskeder, såkaldte tweets, der er begrænset til 140 tegn. Disse korte beskeder er tilgængelige for alle, herunder ikke-Twitter-abonnenter. Tweets vises også til de såkaldte følgere af den respektive bruger. Følgere er andre Twitter-brugere, der følger en brugers tweets. Twitter giver også mulighed for at adressere et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Driftsselskabet bag Twitter er Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af dataansvarlige, og som har integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), vil internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Twitter-komponent foranledige download af en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent. Yderligere informationer om Twitter-knapperne findes på https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Som led i denne tekniske proces modtager Twitter oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede. Formålet med integrationen af Twitter-komponenten er at give vores brugere mulighed for at videredistribuere indholdet af denne hjemmeside for at fremme hjemmesiden i den digitale verden samt for at øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede er logget ind på Twitter, genkender Twitter ved hvert besøg på vores hjemmeside den registrerede, samt under hele varigheden af det respektive besøg på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside besøgte den pågældende. Disse oplysninger indsamles via Twitter-komponenten og knyttes af Twitter til den registeredes Twitter-konto. Hvis den pågældende person aktiverer en af Twitter-knapperne, der er integreret på vores hjemmeside, knyttes de data og oplysninger, der sendes med den, til den registreredes personlige Twitter-konto og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid oplysninger via Twitter-komponenten, om at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Twitter samtidig med at vedkommende har adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Twitter ikke ønskes af den registrerede, kan overførslen forhindres ved at logge ud af sin Twitter-konto, før vores hjemmeside åbnes.

Twitters privatlivspolitik er tilgængelig på https://twitter.com/privacy?lang=de.

Den dataansvarlige har integrerede komponenter fra selskabet Xing på denne hjemmeside. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til eksisterende forretningsforbindelser og skabe nye forretningskontakter. De enkelte brugere kan oprette en personlig profil hos Xing. Virksomheder kan f.eks. oprette firmaprofiler eller lave stillingsopslag på Xing.

Driftsselskabet bag Xing er XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af dataansvarlige, og som har integreret en Xing-komponent (Xing-plug-in), vil internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive Xing-komponent foranledige download af en repræsentation af den tilsvarende Xing-komponent. Flere oplysninger om Xing-plug-ins findes på https://dev.xing.com/plugins. Som led i denne tekniske proces modtager Xing oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på Xing, genkender Xing ved hvert besøg på vores hjemmeside den registrerede, samt under hele varigheden af det respektive besøg på vores hjemmeside, hvilken specifik underside af vores hjemmeside besøgte den pågældende. Disse oplysninger indsamles via Xing-komponenten og knyttes af Xing til den registeredes Xing-konto. Hvis den pågældende person aktiverer Xing-knapper eller Share-knappen, der er integreret på vores hjemmeside, knytter LinkedIn disse oplysninger til den registreredes Xing-brugerkonto for og gemmer disse personoplysninger.

Xing modtager altid oplysninger via Xing-komponenten, om at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Xing samtidig med at vedkommende har adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til Xing ikke ønskes af den registrerede, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sinXing-konto, før vores hjemmeside åbnes.

Datapolitikken offentliggjort af Xing, som er tilgængelig på https://www.xing.com/privacy, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Xing. Derudover kan Xings politik om beskyttelse af personoplysninger ved brug af XING Share-knappen læses pår https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Den dataansvarlige har integrerede komponenter fra selskabet YouTube på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der giver videoudgivere mulighed for fri visning, bedømmelse og kommentering af videoklip. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, således at både komplette film- og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller brugerdefinerede videoer er tilgængelige via internetportalen.

YouTubes driftsselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hvert besøg på en af de enkelte sider på denne hjemmeside, som drives af dataansvarlige, og som har integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), vil internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk af den respektive YouTube-komponent foranledige download af en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent. Flere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Som led i denne tekniske proces modtager YouTube og Google oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig, genkender YouTube vedkommende ved kontakten til en underside, der indeholder en YouTube-video på den konkrete underside af vores hjemmeside. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og er knyttet til den enkelte registreredes YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten, om at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig med at vedkommende har adgang til vores hjemmeside. Dette sker uanset om personen klikker på YouTube-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af disse oplysninger til YouTube og Google ikke ønskes af den registrerede, kan overførslen forhindres ved at logge ud af sin YouTube-konto, før vores hjemmeside åbnes.

YouTubes privatlivspolitik, der er tilgængelig på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/, identificerer indsamling, behandling og brug af personligt identificerbare oplysninger af YouTube og Google.

Art. 6 I lit. a i DS-GMO benyttes af vores virksomhed som retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, hvor vi opnår samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som for eksempel i behandling af transaktioner, der er nødvendige for levering af varer eller levering af anden tjeneste eller modydelse, skal behandlingen baseres på: Art. 6I lit. b D i S-GMO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige at gennemføre i forbindelse med kontraktlige foranstaltninger, f.eks. i tilfælde af henvendelser vedrørende vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som kræver behandling af personoplysninger, såsom opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. c i DS-GMO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger kræves for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende i vores lokaler blev skadet, og hans eller hendes navn, alder, sygesikring eller andre vitale oplysninger skulle videreføres til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter vil behandlingen være baseret på Art. 6 I, lit. e i DS-GMO. I sidste ende kan behandlingen blive baseret på artikel 6 I lit. f i DS-GMO. På dette retsgrundlag kræves behandlinger, der ikke er omfattet af ovennævnte retsgrundlag, hvis behandling er nødvendig for at beskytte vores virksomheds eller tredjemands berettigede interesser, medmindre interessen, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder hos den registreredes ikke tilsidesættes. Sådanne behandlinger er især tilladt, fordi de er blevet specifikt nævnt af den europæiske lovgiver. I den henseende fandt den, at en berettiget interesse kunne antages, hvis den registrerede er en kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, andet linje, DS-BER).

Er behandlingen af personoplysninger baseret på artikel 6 I lit. f i DS-GMO er vores legitime interesse i at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejdere og vores aktionærer.

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode vil de tilsvarende data blive slettet rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde kontrakten eller indgå en kontrakt

Vi præciserer, at levering af personoplysninger er delvist påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også fra kontraktlige ordninger (f.eks. oplysninger om den kontraherende part). Af og til kan det i forbindelse med indgåelse af en kontrakt være nødvendigt, at den registrerede giver os personoplysninger, der efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personoplysninger, når vores firma indgår en kontrakt med vedkommende. Manglende levering af personoplysninger vil betyde, at kontrakten med den pågældende ikke kan indgås. Inden personoplysninger udleveres af den registrerede, skal den registrerede kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesansvarlige vil informere den registrerede i hvert enkelt tilfælde om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller kræves for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at fremlægge personoplysningerne, og hvad der vil være konsekvensen af, at manglende afgivelse af personoplysningerne.

Som ansvarlig virksomhed afstår vi fra automatisk beslutningstagning eller profilering.