Slukningsanlæg til kraftværker og specialslukningsanlæg

Slukningsanlæg til kraftværker og specialslukningsanlæg

Vi tilbyder specielle løsninger til alle områder

Vi har den rigtige løsning til et hvilket som helst område. Hvis et af de traditionelle brandsikringsanlæg ikke er den perfekte løsning til Deres behov, vil vi gerne tilbyde Dem et af vores specialanlæg.

Vores team af eksperter fra Hamborg har specialiseret sig i kraftværker og tilbyder i hele Tyskland, men også til internationale kunder, den rigtige brandsikringsløsning til:

  • affaldsforbrændingsanlæg
  • biomassefyrede kraftvarmeværker
  • damp- og gasturbiner
  • kulfyrede kraftværker
  • tanklageranlæg
  • petrokemi
  • flyhangarer

Monitorslukningsanlæg

Til brandsikring af anlæg eller udstyr over store arealer har monitorslukningsanlæggene fra Calanbau vist sig at være effektive på grund af vandkanonernes store rækkevidde. De garanterer målrettet og hurtig indsats mod brandkilder i risikoområder.

Monitorslukningsanlæggene har fået deres navn på grund af deres fastmonterede vandkanoner, såkaldte monitorer. Brandmeldeanlægget registrerer en brandkilde via sine røg- og flammedetektorer og udløser monitorerne.

Monitorer har en rækkevidde på mellem 20 og 120 meter og sprøjter mellem 1000 og 20.000 liter slukningsvand ud i minuttet med et tryk på mellem seks og ti bar.

Styringen af vandkanonerne foregår automatisk, men brandvæsenet kan fra et betjeningspanel manuelt rette monitorerne mod brandkilden.