CalanCool® Frostskydd

CalanCool® – Större säkerhet med vårt frostskydd

Skydda ditt sprinklersystem från att frysa!

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz 12 Logo CalanCool 4c 800pxVarje brandrisk är unik och måste bedömas för sig. Det är därför som brandskydd måste skräddarsys exakt efter våra kunders individuella behov – som exempelvis de mycket specifika krav som gäller för livsmedelsförvaring och kyllager. Detta gäller till exempel vid val av brandsläckningsmedier och frostskyddsmedel samt när man ska bestämma storleken på systemen.

Brandsläckningsmedier med frostskydd för sprinklersystem

För att säkerställa att sprinklersystem fungerar korrekt även i mycket kalla miljöer, t.ex.fryslager, måste man använda frostskyddsmedel för att säkerställa att rörsystemet inte fryser. Frostskyddsmedlet CalanCool® kan användas som ett släckningsmedium för sprinklersystem som exponeras för så låga temperaturer som -30 °C. CalanCool® är ofarligt för människor, bionedbrytbart och omfattas inte av märkningskrav enligt EU-direktiv 1999/45/EG. Calan Cool® är certifierat av VdS.

 

Tekniska data för CalanCool®

  • Färdigblandat frostskydd ner till -30 °C
  • Färg: grön
  • Luktlös
  • pH-värde (20 °C): 7,9 – 8,1
  • Fryspunkt: -30 °C
  • Kokpunkt: >100 °C
  • Ingen explosionsrisk
  • Fullständigt löslig

CalanCool® tillsätts till sprinklersystemet som en färdigblandad lösning. CalanCool® tillhandahåller, utöver effektiv brandbekämpning, även rostskydd för sprinklerrörsystemet, förblir stabilt under en lång tid och separeras inte.

Mer information om CalanCool® www.calancool.de

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)