CalanMega Drop®

CalanMega Drop®

Fler brandskyddsalternativ för ditt blocklager

Varför bör man använda CalanMegaDrop® som ett snabbt brandskydd för plastobjekt i ett fristående lagringsutrymme?

På grund av den ökande värdekoncentrationen, leder bränder i lagringsutrymmen på produktionsfaciliteter till höga skadekostnader om branddetekterings- och brandbekämpningssystem inte reagerar så snabbt som möjligt. Därmed måste, på platser där brandrisken är stor, eventuella bränder hanteras snabbt och effektivt i spridningsfasen för att undvika att branden sprider sig.

Nuförtiden lagrar allt fler företag sina produkter i lastbärare som utgörs av plastprodukter (inklusive små och stora lastbärare – SLC och LLC). På grund av de kemiska och fysiska egenskaperna hos de plaster som används,är det svårt att framgångsrikt kontrollera en brand som bryter ut.

Tillämpning

Med CalanMegaDrop® driven av EuroSprinkler, är du effektivt skyddad mot risker i fristående lager och blocklagringsområden med lagringscontainrar av plast eller med lagrade plastprodukter på en lagerhöjd upp till 4,60 m och en max. tak- eller innertakshöjd på upp till 13,70 m.

Systemet kan även tillhandahålla ett effektivt skydd mot de risker som finns i lagertyp ST1 upp till brandriskklass HHS4 (i enlighet med VdS CEA 4001) och en max. tillåten lagringshöjd på 4,40 m med en max. innertakshöjd på 13,7 m, utan att man behöver öka vattenutloppsfrekvensen.

Funktionsbeskrivning av CalanMegaDrop®

Vid aktivering av en sprinkler i CalanMegaDrop driven av EuroSprinkler brandbekämpningssystem i den motsvarande aktiva regionen, dränks området som ska skyddas snabbt av en stor mängd vatten (flödeshastighet = 200 l/min. Vid ett systemtryck på 1 bar), så att branden undertrycks i ett tidigt skede och kan kontrolleras.
Dimensioneringen och utformningen av släckningssystemet påverkas på ett avgörande sätt av storleken och upplägget för den skyddade lagringsrisken.
Ingen tilläggsavgift tillkommer för systemutformningen. Detta innebär att hastigheten för vattenutloppet ska ställas in på ett min.värde av 30 mm/min. för en max. innertakshöjd på upp till 13,70 m.
Systemet har ett mycket snabbt responstidsindex (RTI < 30 m1/2 ∙ s1/2) för att kunna bekämpa branden effektivt redan i utvecklingsfasen. Ju lägre RTI-värde en sprinkler har, desto kortare responstid och snabbare sprinklerrespons vid en brand.
I enlighet med VdS CEA 4001: 2014-04 (05) definieras responskänsligheten som ”snabb” med RTI < 50.
Dessutom använder systemet brandbekämpningsvatten utan tillsatser. Detta innebär att en normal brandbekämpningsvattenkvalitet, utan tillsatser av filmbildande skummedel,räcker för att uppfylla kraven i VdS CEA 4001.

Nyhet:

  • Sedan oktober 2016 är CalanMegaDrop® även godkänt för dubbelväggig KLT.
  • Installationen kan nu göras stående.
  • På den översta hyllan kan avtagna lock förvaras.
  • Godkänt för: Märkutlösningstemperaturer: 68 °C, 93 °C, 141 °C

Tillämpningsomfattning i fordonsindustrin of FeuerTrutz i specialutgåvan 2018: ”Sprinklerskydd för europeiska distributionscenter”

För omfattande information om CalanMegaDrop®, besök: www.calanmegadrop.de

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)