K-värde

Tillsammans med trycket p vid sprinklern, bestämmer k-värdet utflödesvolymen Q baserat på formeln Q = k x kvadratroten ur p.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only.)