Sprinklersystem

Hur fungerar en sprinkler?

De viktigaste komponenterna i ett sprinklersystem är nätverket av distributionsrör och en dedikerad, garanterad vattenförsörjning.

Sprinklerenheterna placeras ut i enlighet med brandrisken och är placerade i förgreningsrören. I händelse av brand aktiveras endast de sprinkler som befinner sig i omedelbar närhet av branden.

Det finns olika typer av sprinkler

Standardsprinkler

Dessa sprinkler kan installeras hängande eller stående. Sprutplattan är utformad så att både områdena över och under sprinklern besprutas. Denna typ av sprinkler är idealisk för antändliga innertak.

Nedåtriktade och upprätta sprutsprinkler

Den vanligaste typen av sprinkler. Stående sprinkler används när rörnätverket är synligt. Upphöjda sprinkler används alltid när rörnätverket är dolt.

Nedåtriktad plan sprutsprinkler, med ett platt sprutmönster. Tillämpningsområde: for upphöjda innertak och mellanliggande, upphöjda golv. På hyllor – fördel: minimal frihöjd mellan övre kant och sprutskiva.

Upprätt plan sprutsprinkler, med ett platt sprutmönster. Tillämpningsområde: för upphöjda innertak och mellanliggande, upphöjda golv. På hyllor – fördel: minimal frihöjd mellan övre kant och sprutskiva.

Nedåtriktade och upprätta ELO-sprutsprinkler

ELO-sprutsprinkler K160 dispenserar vattnet med ett nedåtriktat paraboliskt sprutmönster. Denna sprinkler har en K-faktor på 160 l per minut vid 1 bar vattentryck på munstycket. Tillämpningsområde: närhelst stora designutlopp krävs (30 mm/min), t.ex. blocklagring, pallagring, hyllfackslagring osv. De avbildade sprinklerna är också tillgängliga som sprinkler med snabb respons.

Nedåtriktade och upprätta sprutsprinkler


Nedåtriktad sprutsprinkler, nedåtriktat paraboliskt sprutmönster. Tillämpningsområde: för alla tillämpningar utan specifika krav på sprutmönster.

Upprätt sprutsprinkler, nedåtriktat paraboliskt sprutmönster. Tillämpningsområde: för alla tillämpningar utan specifika krav på sprutmönster.

Sprinkler för sidovägg

Dessa sprinkler används främst av estetiska skäl för att hålla innertak fria från rör eller för att undvika den skada som kan orsakas av installation på befintliga innertak.

Sprinkler med snabb respons

En brand producerar ofrånkomligen giftiga gaser som är farligare för människor än de faktiska lågorna. Sprinkler med snabb respons har en extremt kort responstid som gör det möjligt att snabbt detektera en brand och inleda släckningsarbetet. Detta förhindrar höga temperaturer och att det bildas farliga pyrolysprodukter, vilket ger värdefull tid för att rädda liv.

Broschyrern

Mer information finns i våra broschyrern (engelska)

Installatörscertifikat

Ta en titt på våra installatörscertifikat (engelska)

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)