Företag

Fire Protection Solutions Group

Ett starkt team som säkerställer din säkerhet!

Fire Protection Solutions Group består av tio företag med totalt 28 filialer och är representerat i hela Tyskland samt i Polen, Danmark, Sverige, Österrike och Schweiz.

Alla dessa företag tillhör VINCI Energies, en division i VINCI Group. Genom att tillhöra VINCI omfattar vi även de grundläggande värderingarna och målen för koncernen. För mer information, se Koncern och Etik.

Oförutsägbara risker hotar ditt företag

Många företag investerar endast i ett minimalt brandskydd eftersom de underskattar den påverkan en brand kan ha på verksamheten. Även om försäkringsbolag ersätter skador på byggnader och utrustning samt produktionsbortfall under en specifik tid, förblir bränder en oöverskådlig risk för företag. En okänd faktor som man inte kan försäkra sig mot är huruvida de kunder man förlorat pga. produktionsbortfall kommer att komma tillbaka.Dessutom kan skador på energiförsörjning eller kontroll-/datakablar och förlusten av viktiga data resultera i allvarliga, långvariga problem för ett företag.

Brandskydd lönar sig

Och det gäller inte bara i händelse av en brand. Brandskyddets standard påverkar även försäkringspremierna. En försäkringsbedömning tar inte bara hänsyn till om huruvida ett brandskyddssystem finns på plats, utan även huruvida systemet är korrekt planerat för den relevanta tillämpningen, om det är adekvat dimensionerat och huruvida det har underhållits regelbundet.
Med andra ord krävs det erfarenhet och kunskap för ett professionellt brandskydd. Vår företagsgrupp har samlat på sig erfarenhet under mer än 40 år. Den omfattar alla sektorer, egendomar i alla storlekar och alla tekniska lösningar som finns i ett toppmodernt brandskydd. Därmed är vi den idealiska partnern för alla dina behov