SparkEx®

Gnistsläckningssystem – säkerhet för din produktion

SparkEx®: brandskyddslösningen mot risken för flygande gnistor

Produktionsinstallationer innebär en betydande risk för brand och explosion på grund av bearbetning av antändliga material.

Särskilt utsatta i detta avseende är damm- och spånmagasin, filtersystem och produktionsmaskiner.

Detta är fallet i exempelvis följande sektorer:

  • Möbelindustri/träbearbetningsanläggningar
  • Träullsindustri
  • Massaindustri
  • Gummiindustri
  • Däckindustri
  • Asfaltsblandningsanläggningar
  • Kemisk industri
  • Livsmedelsindustri
  • Textilindustri

Orenheter i materialet som ska transporteras eller annat som orsakats av uppströms bearbetningsmaskiner kan orsaka gnistor som i sin tur kan utlösa en brand eller explosion. Detta kan i sin tur medföra risker för människor och allvarliga skador. Brandskydd för denna typ av risk implementeras inuti pneumatiska extraktions- och transportörenheter med användning av Gottschalks gnistsläckningssystem.

Alla eventuella gnistor detekteras så snart de uppstått inuti transportören; detta åstadkoms med hjälp av våra ytterst känsliga trådlösa detektorer, varefter ett larm skickas till brandlarmssystemet. Denna enhet är själva kärnan i gnistsläckningssystemet. Den hanterar utlösningen av gnistsläckningssystemet, larmmeddelandet, gnisträknaren samt maskinavstängning vid behov. Denna enhet innehåller även omfattande testanordningar samt nödströmsförsörjning.

Den faktiska släckningen av gnistregnet utförs av gnistsläckningssystemet. Det producerar en fin spray, som fyller hela tvärsektionen i transportören, vilket släcker gnistregnet. Den mängd vatten som krävs är så liten att den inte binds vid materialet som ska transporteras. Den erforderliga mängden brandvatten tillförs med hjälp av ett tryckboostersystem eller via våra egna anslutningar, som är kopplade till ett befintligt sprinklersystem. Ytterligare faciliteter såsom röruppvärmning, larmenheter, en reservfalltank och installationsmaterial ingår i våra släckningssystem, beroende på utformningen.
 

Videor om SparkEx® Gnistsläckningssystem

För utförlig information om SparkEx®, besök: www.funken-loeschanlage.de

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)