CalanFlowGuard®

Lösning för snabb och enkel kontroll av era flödesvakter

Varför ska ni använda CalanFlowGuard®som flödesvakt för era sprinklersystem?

Sprinklersystem detekterar och bekämpar bränder i det inledande skedet och förhindrar att de sprider sig. De utlöses bara i de områden som berörs av branden.

När ett sprinklersystem utlöses genererar vattenflödet i rörledningen ett flöde i rörledningen som aktiverar en
flödesvakt.  CalanFlowGuard kombinerar flödesvakten med testanordningen till en kompakt komponentgrupp. För befintliga system rekommenderar vi CalanFlowGuard eftermonteringssats.

Tillförlitligt underhåll med CalanFlowGuard®

Bakgrund

Enligt avsnitt 14.2.2 i VdS CEA 4001 (riktlinje för planering och installation av sprinklersystem) måste flödesvakter vara utrustade med en testanordning som simulerar systemets funktion. Aktiveringen av flödesvakten överförs till larmcentralen, så att larmområdet snabbt kan lokaliseras och branden rapporteras.

Följande krav ställs på testanordningen:

  • Tillgänglig utan mobila hjälpmedel
  • Skydd mot obehörig användning
  • Krav på avrinning

Kontrollen sker kvartalsvis. Den stora nackdelen med denna kontroll är den vattenförlust som då sker.

Fjärrstyrning är också möjlig, eftersom systemet kan styras via brandlarmets manöverenhet eller en manuell knapp.

Funktionsbeskrivning

CalanFlowGuard används för snabb och enkel testning av flödesvakter. När flödesvakterna kontrolleras aktiveras CalanFlowGuard via brandlarmets manöverenhet. Detta sätter i gång cirkulationspumpen i överströmningen och skapar ett flöde i rörnätet. En flödeskrets uppstår.

Det genererade flödet simulerar öppnandet av en sprinkler och avleder flödesvaktens paddel. Avböjningen leder till en omkopplingseffekt som överförs till brandlarmets manöverenhet och visas som en utlösare. Testet av flödesvakt kan utföras utan vätskeförlust och släckningssystemet kan förbli i drift under hela perioden. En kontroll tar ungefär en minut.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)