Typer av system

Typer av system

Årtionden av erfarenhet för din individuella brandskyddslösning

Vill du veta vilka som drar fördel av toppmodern säkerhet tack vare våra brandskyddssystem?

Vi kan konstruera skräddarsydda brandskyddslösningar för alla tillämpningar. Vi kommer att sammanställa ett koncept för att förse dig med den bästa tänkbara lösningen.

  • Sprinklersystem
  • Skumbrandsläckningssystem
  • Vattensprutbrandsläckningssystem
  • CO2-/argongasbrandsläckningssystem
  • Branddetekteringssystem
  • Vattenpostsystem
  • Speciella släckningssystem (t.ex. Släckningssystem med brandmonitorer)