CalanSmartSpray®

CalanSmartSpray®

Tillhandahåller brandskydd i dina vertikala kabelkanaler

Varför bör man använda CalanSmartSpray som en brandskyddsmetod för vertikala kabelkanaler eller kabeltunnlar?

Kabelsystem är mycket viktiga för kommersiella företag eftersom de utgör grundvalen för strömförsörjningssystem och datainfrastruktur; och därmed möjliggör de kontroll över alla produktionsområden.

För att säkerställa strömförsörjning och datatrafik mellan åtskilda platser, består kabelinstallationer av åtskilliga ström- och datakablar, vilka främst är isolerade med plasthöljen (inklusive PVC). På grund av dessa plasthöljen tenderar kablar att, vid en brand, ha en stor brandspridningseffekt. Om exempelvis en elektrisk kortslutning orsakar en snabb, stor temperaturhöjning, kan sådan kabelisolering antändas och då sprids ofrånkomligen en okontrollerad brand i de flesta fall.

Speciallösning

För att motverka att en brand sprider sig okontrollerat, är det nödvändigt att skydda kabelsystem med hjälp av automatiska släckningssystem. Installation av ett effektivt lågtryckssystem med fin spray möjliggör en säker brandbekämpningskapacitet med relativt låg förbrukning av sprinklervatten. Som en del av ett VdS-test och godkännandeprocess för ett släckningssystem med lågtrycksvattensprutning för att skydda horisontella kabelsystem (kabelkanaler, tunnlar och schakt), utfördes reella brandtester för att utvärdera effektiviteten hos ett lågtryckssystem med fin spray.

Syftet med CalanSmartSpray®

På grund av placeringen av enskilda kablar och längden på kabeltunnlar och kabelkanaler, är det en verklig brandskyddsutmaning att skydda dessa områden.

CalanSmartSpray har utvecklats för att skydda horisontella kabeltunnlar och kloaker.

Aktivering av släckningssystemet och efterföljande sprinklermättnad av brandzonen kväver tillsammans branden omedelbart, samt innesluter genast eventuell kraftig rök som uppstått i utrymmet där det brinner. Vattnet som tillförs absorberar omedelbart den energi som frigörs av förbränningsreaktionen och orsakar en skarp sänkning av den atmosfäriska temperaturen i utrymmet där branden uppstått.

För utförlig information om CalanSmartSpray®, besök: www.calansmartspray.de

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)