NPSH-värde

NPSH = Nettopositiv sugningshöjd. Teoretiska parametrar för pumpen och den tillhörande installationen. Pumpens NPSH-värde kan inte ändras. Systemets NPSH-värde beror på tryckförlusten i rör och armaturer. Systemet måste utformas så att dess NPSH-värde är lägre än pumpens.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only.)