Brandsläcknings­system med sprutvatten

Brandskyddssystem med öppna munstycken

Stationära brandsläckningssystem med sprutvatten är permanent installerade system med öppna munstycken som använder vatten som brandsläckningsmedel.

De kan aktiveras manuellt och/eller automatiskt. Ett ytterligare mekaniskt, hydrauliskt, pneumatiskt eller elektriskt utlösningssystem krävs för automatisk aktivering.

Design och drift för ett brandsläckningssystem med sprutvatten

Alla byggnader, rum och objekt som ska skyddas täcks av ett trycklöst nätverk av rör och öppna brandsläckningsmunstycken. Munstyckena har inte ett frigörelseelement och fungerar i grupp. Därmed är selektiv brandsläckning inte möjlig. Vattnet träffar munstyckenas sprutplattor och distribueras över hela området. Samtidigt utlöses lokala larminstallationer av vattnet som flödar genom nätverket av rör och ett meddelande skickas till en permanent bemannad enhet, vanligtvis brandkåren. När branden väl är under kontroll, kan systemet omedelbart tas i drift igen (manuell process). För automatiska brandsläckningssystem beror detta på det utlösningssystem som används.

Viktiga egenskaper hos släckningssystem med sprutvatten

  • Hög tillgänglighet för brandsläckningsmedel (vatten) till en låg kostnad
  • Enkel, robust och kostnadseffektiv utrustning
  • Mycket tillförlitligt skydd för människor, rum och installationer
  • Tillämpningar inkluderar byggnader, rum och objekt med en mycket hög brandbelastningsdensitet samt materials om gör det möjligt för en brand att sprida sig mycket snabbt, exempelvis scener, avfallsgropar, kraftstationer, flissilor osv.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)