Operatörens skyldigheter

Sprinklersystemet är redo att tas i bruk – vad händer nu?

Service och underhåll säkerställer funktionaliteten hos fasta släckningssystem

19 VdsRegionala bygglovskoder, tillsammans med säkerhetsregelverk för arbetsplatser och drift, fordrar att operatörer av kommersiella och industriella verksamheter säkerställer fungerande brandskyddsarrangemang. Detta inkluderar professionell installation av brandsläckningssystem samt regelbundet underhåll:

Kontinuerliga kontroller säkerställer att systemens tillgänglighet bibehålls och att de fungerar i en nödsituation.

Underhåll av operatör

Bland annat måste operatören utföra följande inspektioner av stationära släckningssystem (det finns en utförlig lista i VdS 2091 och 2893):

  • Dagliga visuella inspektioner
  • Veckovis kontroller
  • Månatliga kontroller
  • Halvårsvis och årligt underhåll
  • Test efter 25 år och 12,5 år

Vi finns här för att hjälpa dig. Prata med oss!

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)