CalanOnTrack®

CalanOnTrack®

Digitalisera ditt brandskydd med IOT-övervakning

Molnbaserad underhållssupport för drift av sprinklerinstallationer via CalanOnTrack®-appen

IOT-övervakning med CalanOnTrack®-appen visar att till och med brandskydd kan digitaliseras ytterligare. CalanOnTrack® är en app som övervakar alla processer hos en sprinklerkontrollpanel, tillhandahåller underhållssupport (för underhållsentreprenören) och understödjer operatörerna i deras veckovisa och månatliga inspektioner.

Skillnaden jämfört med andra tillämpningar

Till skillnad från det befintliga felmeddelandecentret, visar appen alltid alla händelser. Så snart ett fel har åtgärdats, visas det inte längre i felmeddelandecentret. Men i appen är felet fortfarande sparat via mobil enhetshantering,vilket möjliggör prediktivt underhåll. Om appen detekterar att ett fel inträffar upprepade gånger, kan potentiell skada förhindras genom prediktivt underhåll och maskininlärning.

Appen registrerar inte endast fel digitalt, utan även brister och vidtagna åtgärder. Alla systemdata är tillgängliga i realtid. Appen visar alla de tester och kontroller som ska göras.

Dessutom tillhandahåller CalanOnTrack® en möjlighet att utföra vägledda kontroller och underhåll. Här listas alla underhållssteg sekventiellt och de delar av systemet som behöver kontrolleras visas tydligt. Så snart en kontrollista har åtgärdats, detekterar appen automatiskt detta och sparar resultaten. Detta innebär att de resultat som för närvarande är dokumenterade i driftsloggen, även loggas digitalt i appen.

CalanOnTrack® demonstrationsanläggning

Demonstrationsanläggning i Digital Forge för
VINCI Energies i Frankfurt am Main.

Även underhållskontraktet och alla servicejobb sparas i appen och är alltid tillgängliga. Dessutom är ritningarna och planerna för respektive system sparade i appen.

För närvarande är åtskilliga demonstrationssystem i drift och de första live-systemen har installerats hos Calanbau Brandschutzanlagen GmbH:s kunder.

Så snart appen har lämnat betafasen och är helt färdig, kommer du också att kunna använda den!

Skicka ett e-postmeddelande till oss om du vill underrättas när CalanOnTrack® är tillgängligt. Då kontaktar vi dig gällande detta så snart som möjligt.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)