Skumbrandsläcknings­system

Brandskydd för speciella risker

Stationära skumbrandsläckningssystem är permanent installerade brandsläckningssystem som tillför en specificerad mängd skumkoncentrat till vattenflödet i utrustning såsom sprinkler- eller brandsläckningssystem med sprutvatten. Därefter tillförs luft till skummunstyckena för att skapa lågt/medium/högt expansionsskum.

 

Design och drift för ett skumbrandsläckningssystem

Alla byggnadsområden och objekt som ska skyddas täcks av ett sprinkler- eller vattensprutsystem. När systemet aktiveras, tillförs en specifik mängd skumkoncentrat från en försörjningstank. Detta skapar ett mycket effektivt släckmedel i form av antingen ett lågexpanderande eller medelexpanderande skum, beroende på förhållandet mellan skumkoncentrat och vatten.

Skumkoncentratblandningen träffar sprinklerns sprutplatta eller släckningsmunstycke och distribueras över hela området. Samtidigt utlöses lokala larminstallationer av vattnet som flödar genom nätverket av rör och ett meddelande skickas till en permanent bemannad enhet, vanligtvis brandkåren. På samma sätt som för sprinkler- och vattensprutsystem, kan skumsläckningssystem snabbt tas i drift igen när branden väl är under kontroll. Den mängd skumkoncentrat som förbrukats måste ersättas.

Viktiga egenskaper hos skumbrandsläckningssystem

  • Komplex, mycket effektiv utrustning för snabb brandsläckning
  • Mycket tillförlitligt skydd för tillgångar
  • Tillämpningar inom handel och industri, den kommersiella sektorn, offentliga institutioner och på alla platser där bränder primärt kan uppstå till följd av antändliga vätskor

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)