Branddetekterings­system

Övervakning av ditt brandskyddssystem

Ett branddetekteringssystem (FDS) är ett larmsystem som tar emot data om, utvärderar och därefter reagerar på händelser som rapporteras av olika branddetektorer.

Branddetekteringssystem är permanent installerade manuella och automatiska system som detekterar bränder i ett tidigt stadium, varnar berörda personer och informerar snabbt den relevanta räddningstjänsten. branddetekteringssystem är för det mesta installerade i högriskbyggnader såsom flygplatser, tågstationer, universitet, skolor, företag och fabriker, äldreboende och sjukhus. Det bygglov som utfärdats av byggnadsnämnden eller den försäkringsomfattning som specificerats av VdS anger huruvida det föreligger en skyldighet att installera ett branddetekteringssystem som är anslutet till brandkåren.

Design och drift för ett branddetekteringssystem

Alla delar av byggnaden som ska övervakas är utrustade med ett nätverk av elkablar och automatiska/icke-automatiska detektorer. Dessa detektorer körs antingen manuellt eller utlöses automatiskt av hetta, synlig eller osynlig rök eller lågor. Endast de detektorer som befinner sig i omedelbar närhet av branden aktiveras och skickar en rapport till branddetekteringskontrollpanelen. Därifrån kan informationen vidarebefordras till en permanent bemannad enhet och/eller brandkåren. Berörda personer varnas också. När branden väl är släckt kan systemet snabbt och enkelt tas i drift igen.
 
 

BMA Gasloeschanlage Störmeldezentrale 678x1024

Viktiga egenskaper hos branddetekteringssystem

  • Skyddar människor och egendom
  • Enkel, kostnadseffektiv utrustning
  • Hög tillförlitlighet för objekt som ska skyddas
  • Brett urval av tillämpningar inom handel och industri, tjänste- och kommersiella sektorer samt offentliga institutioner
  • Mer information finns i vår broschyr ”Branddetekteringssystem” nedan.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)