Fire-Protection-Solutions-Header-Unternehmen Sprinkler
Säkerhet

Säkerhetskultur hos Fire Protection Solutions

Yrkessäkerhet har högsta prioritet

En omfattande säkerhetspolicy

Alla VINCI Energies-verksamheter runt om i världen deltar i initiativet för säkerhetsexcellens, oavsett affärslinje eller plats. Alla följer samma förhållningssätt gällande förebyggande och kontinuerlig förbättring av arbetsförhållanden.

Därför involverar de aktivt ledning och alla anställda i att uppnå de gemensamma målen: Noll olyckor och Noll yrkesskador. VINCI Group har även åtagit sig att följa dessa oföränderliga mål i sitt manifest.

“VINCI Energies har en ambitiös policy för yrkeshälsa och säkerhet, som vi implementerar genom initiativet för säkerhetsexcellens.”
Stefan Falk, Managing Director Fire Protection Solutions

Säkerhet och resultat

För VINCI Energies är yrkeshälsa och säkerhet ovillkorligt kopplat till våra övergripande resultat. Förebyggande, produktivitet, effektivitet och kollektiv intelligens går hand i hand med operativ excellens. Som ett resultat av denna vision ingår förebyggande i kärnverksamheten för varje affärsenhet. Förebyggande är ett absolut måste för varje projekt, varje anläggning och varje avdelning. Därmed ingår förebyggande i ledningskvaliteten och förstärker resultaten hos våra affärsenheter.

Principer och åtgärder

Riskmedvetenhetskultur

Säkerhetsexcellens strävar efter att utveckla en riskmedvetenhetskultur bland alla anställda hos VINCI Energies. Detta baserad på en trepunktsmetod: Titta – Rapportera – Dela, med vilken varje anställd tar ansvar inte bara för sin egen säkerhet, utan även för andras säkerhet. Denna gemensamma intention hos varje anställd att ta hand om sig själva och sina kollegor säkerställer ömsesidig respekt och pålitlighet.

Öka medvetenhet och utbildning

Åtskilliga åtgärder bidrar till utvecklingen av en riskmedvetenhetskultur. Systematisk utbildning anordnas på arbetsplatserna. Under utbildningen tas alla de risker som alla anställda – inklusive företagets egen personal och tillfällig personal – exponeras för upp som en prioriterad fråga.

Med stöd av VINCI Energies Academy gör koncernen betydande satsningar gällande utbildning och utveckling. Fler än 120 hälso- och säkerhetsutbildningsmoduler har utvecklats av interna och externa experter och är tillgängliga för alla anställda. Modulerna omfattar alla affärslinjer och expertområden inom VINC Energies.

Säkerhetsvecka

VINCI Energies organiserar en säkerhetsvecka en gång per år i alla affärsenheter runt om i världen. Evenemanget framhäver såväl varje anställds bidrag som teamsammanhållning. Det säkerställer en bred mobilisering av anställda i workshops som fokuserar på bästa praxis och erfarenhetsfeedback. Säkerhetsveckan är en viktig hävstång för att säkerställa att alla anställda i koncernen tar till sig riskmedvetenhetskulturen.

Strukturerat förhållningssätt och gemensamma verktyg

Initiativet för säkerhetsexcellens struktureras på VINCI Energies-nivå och dess olika komponenter och samordnas med stöd av säkerhetsproffs. Implementeringen av harmoniserade procedurer och gemensamma verktyg gör det möjligt att analysera och kartlägga farliga situationer, utvärdera olycksfrekvenser samt implementera lämpliga åtgärdsplaner och medvetenhetskampanjer.

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Har du en fråga? Skriv då till oss: Skicka e-postmeddelande

Vill du ta kontakt med en filial i din region direkt? Här kommer du till våra landstäckande anläggningar

Vill du skicka en förfrågan till oss om sprinklersystem?
Via den här länken hittar du all viktig information som vi behöver för att behandla ditt ärende

Journummer dygnet runt: +49 (0)180 1225262

Fire Protection Solutions offers you a range of fire protection solutions. In addition to various fire protection systems, you can also expect in-house solutions.

More about our products

From design to installation to maintenance, Fire Protection Solutions offers many different services.

More about our services