GFA

GFA Gesellschaft für Anlagenbau mbH

Brandskyddssystem från en stark koncern


GFA grundades 1981 och har varit en del av VINCI Energies Group sedan den 1 januari 2004.Denna är i sin tur en filial till VINCI Group, världsmarknadsledande inom koncessions- och byggnads-/byggnadsrelaterade tjänster.

I vår egenskap av ett ledande företag för stationärt brandskydd, finns vi här för att vägleda dig ända från början av planeringsfasen. Vi erbjuder ett komplett utbud av tjänster från ett och samma ställe och tar även hand om systemen när de väl har blivit installerade. Vi är tillgängliga dygnet runt och kan säkerställa en optimal kundservice tack vare vårt landsomfattande servicenätverk.

Att hålla våra kunder nöjda är vår högsta prioritet!

Vår organisation är strukturerad på ett sådant sätt att vi kan agera snabbt och flexibelt, vilket ger dig bästa tänkbara kundservice. Skydd mot bränder är viktigt! Därmed är det även viktigt för oss att förse våra kunder med en lämplig nivå av service efter systeminstallationen.

Detta är inte begränsat till mekaniskt underhåll utan omfattar även fortlöpande rådgivning (till exempel om direktiv ändras eller ombyggnad/utökning planeras).

Vårt omfattande och effektiva DIN EN ISO 9001-efterlevande kvalitetsstyrningssystem täcker allt från projektplanering och installation till underhåll av stationära släcksystem.

Products of Calanbau Brandschutzanlagen GmbH

More information

Foam extinguishing systems

More information

Water spray extinguishing systems

More information

CO2-/argon gas extinguishing system

More information

Fire detection systems

More information

Hydrant system

More information

Power plants and special extinguishing systems

More information

More products

Din kontakt för GFA

Bernd Meßner
b.messner@gfa-sprinkler.de

GFA Ges. f. Anlagenbau mbH

Zum Wartturm 3
63571 Gelnhausen
T: +49 (0)6051 486-0
F: +49 (0)6051 5604