All-inPumpUnit

All-inPumpUnit – mobil containerpump

Mobil containerpumpstation

För att uppfylla våra kunders förväntningar har CALANBAU TPI Sp. z o.o. skapat en CONTAINERPUMPSTATION – en komplett, mobil byggnad med en fullt utrustad, klassisk brandpump med erforderlig automatisering, samt all den elektriska och konstruktionsutrustning som krävs för byggnaden.

Denna lösning kan enkelt anpassas till alla krav. Kontakta oss om du vill ha mer information.
 
 
 
 

Fördelar med containerpumpen:

 • TPI containerpumpstationen är en lösning som:
 • efterlever kraven i standarder (EN, NFPA,FM, VdS) och gör det möjligt att reducera installationstiden för pumpstationen till endast 1-2 dagar,
 • en standardmodell som även är mångsidig och lämpar sig för en rad olika tillämpningar
 • i olika förhållanden och för olika typer och storlekar av strukturer,
 • kräver avsevärt mindre utrymme än en traditionell pumpstation,
 • är mobil (om nödvändigt kan containern flyttas till en annan plats, för att även skydda andra strukturer),
 • möjliggör installation av valfritt antal pumpar,
 • är billigare än en traditionell pumpstation,
 • sparar tid i arrangemangsstadiet av interna förgreningar
 • monteras helt och hållet på CALANBAU TPI:s prefabriceringsanläggning, vilket säkerställer en högre precision än på en byggplats,
 • även kan transporteras med fartyg.

Konstruktion

TPI containerpumpstation tillverkas i ”LEVERANS OCH ANSLUTNING”-systemet.

Byggd med väggar i brandskyddsklass EI 60 med fullständig termisk isolering. Tack vare de kompakta måtten kan containern levereras till en byggplats på en standardtruckplattform och monteras på en fundamentplatta.

Allt man därefter behöver göra på byggplatsen är att ansluta enheten till elnätet samt sug- och utloppsrördragningen, och installera övervakning.

Utrustning

 • En pump med en diesel-eller elmotor med parametrar som överensstämmer med kraven hos den skyddade strukturen,
 • En Jockey-pump som motverkar tryckförluster i systemet,
 • En testlinje med en flödesmätare,
 • Ventilationsgaller med en utblåsfläkt,
 • Uppvärmning (elektriska värmare som regleras av termostat),
 • Belysning (grundläggande och nödbelysning),
 • Dubbelväggig bränsleförsörjningstank,
 • Nödvändig rördragning, inklusive en anslutning till vattentanken,
 • Elektriska system med en huvuddistributionspanel,
 • Kontrollsystem som registrerar och övervakar pumputrustningens funktion, inklusive en certifierad övervakningspanel,
 • Sprinklersystem i containern

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)