Vattenpostsystem

Pelarvattenposter och markvattenposter

En snabb och effektiv vattenförsörjning är avgörande för stationärt brandskydd. Detta säkerställs av de vattenpostsystem som rundar av vår produktportfölj.

Vi erbjuder inom- och utomhusvattenposter för initial brandbekämpning av personalen på plats.
 
 
 

Design och drift för vattenpostsystem

Både pelar- och markvattenposter är tillgängliga.

Pelarvattenposter är permanent installerade ovan jord och har åtskilliga utlopp med standardiserade anslutningar, normalt i nominell storlek B eller C och, mer sällan, storlek A. Detta beror även på försörjningslinjens diameter. Utlopp av storlek A används huvudsakligen i industriella och större bostadstillämpningar för att möjliggöra att stora mängder vatten kan tas ut från nätverket.

Markvattenposter är placerade under ett vattenpostskydd som är installerat jäms med vägens yta. Locket lyfts upp med en ventilnyckel och vrids åt sidan, vilket ge åtkomst till vattenpostens nedre del.

 

Fire Protection Solutions Brandschutz Feuerschutz Anne Stolz 1Anne Stolz
Skicka e-post

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH
Marienburgstraße 35
64297 Darmstadt
T: +49 (0)69 5005-1579

(Kommunikation endast på engelska eller tyska)