Etik

Etik i virksomheder i VINCI-koncernen

Etisk dokument og adfærdskodeks

Fire Protection Solutions Brandschutz und Feuerschutz für Industrie und Gewerbe

Virksomhedskulturen i VINCI er baseret på stærke basisværdier, der indvirker på alle virksomhedernes og deres medarbejderes daglige ageren. Til basisværdierne hører også et adfærdskodeks, som er bestemmende for fællesskabet og bindende for alle.

Koncernens fortsatte vækst gør det påkrævet at videregive disse basisværdier i form af et dokument, så der ikke er den ringeste tvivl om, hvordan de skal efterleves.

Alle koncernens medarbejdere, og det vil også sige medarbejderne i Fire Protection Solutions, forpligtes på at følge denne kodeks.

Måske du skulle kaste et blik på dokumentet og danne dig et indtryk af, hvordan vi omgås hinanden i VINCI-koncernen? Det gør du helt enkelt ved at klikke på billedet eller her på linket. Linket sender dig ind på VINCI’s website, hvorfra du kan downloade dokumentet.

• Mere om Arbejdssikkerhed hos Fire Protection Solutions

VINCI’s manifest: Sammen mod fælles mål!

om en koncern med global udbredelse kender VINCI sit sociale ansvar, og dette er udmøntet i otte forpligtelser. Som en del af VINCI er Fire Protection Solutions også forpligtet på at overholde følgende regler:

 • Sammen, for at udtænke og bygge op!

Vi forpligter os til at fremme lydhørhed og samarbejde omkring vores projekter for at inddrage vores partnere bedst muligt.

 • Sammen, under overholdelse af de etiske principper!

Vi forpligter os til fuld gennemsigtighed angående vores egen og vores underleverandørers praksis.

 • Sammen, for en grøn vækst!

Vi forpligter os til at reducere vores udslip af drivhusgasser med 30 % inden 2020 samt til at hjælpe vores kunder med at finde frem til en bedre energieffektivitet og opmuntre dem til at tillægge sig en øko-ansvarlig adfærd.

 • Sammen, i borgerengagementet!

Vi forpligter os til at støtte vores medarbejderes engagement i samfundet, især gennem koncernens fonde i hele verden.

 • Sammen, mod ”nul ulykker”!

Vi forpligter os til målsætningen ”nul ulykker”.

 • Sammen,
  for mangfoldighed og lige muligheder!

Vi forpligter os til at ansætte flere kvinder i ledende stillinger og være åbne for personer fra enhver etnisk herkomst.

 • Sammen,
  for bæredygtige erhvervskarrierer!

Vi forpligter os til at foreslå alle vores medarbejdere mulighed for uddannelse og mobilitet inden for rammerne af en logik med varig arbejdsmarkedsrelevans.

 • Sammen, for at dele resultaterne af vores præstationer!

Vi forpligter os til, at 100 % af VINCI’s medarbejdere nyder gavn af en ordning med deling af vores økonomiske succes, overalt hvor dette er muligt.

Fire Protection Solutions har en vifte af brandbeskyttelsesløsninger til dig. Ud over forskellige brandbeskyttelsesanlæg er det også vores egne løsninger, du forventer.

Mere om vores produkter