Sikkerhedsforanstaltninger hos Fire Protection Solutions

En fælles prioritet

VINCI Energies’ forretningsenheder i hele verden deltager i Safety Excellence Initiative – uanset forretningsområde og lokalitet. Alle har den samme tilgang til forebyggelse og løbende forbedringer af arbejdsmiljøet.

Og denne tilgang forpligter strengt ledelsen og samtlige ansatte på at nå de fælles mål om »Nul ulykker« og »Nul arbejdsbetingede sygdomme«. Også VINCI-koncernen har forpligtet sig på disse kompromisløse mål inden for rammerne af dets manifest.

Yderligere information

»VINCI Energies har en meget ambitiøs arbejds- og sundhedsbeskyttelsespolitik, der udmøntes i vores Safety Excellence Initiative.« – Stefan Falk, administrerende direktør i Fire Protection Solutions

Sikkerhed og ydeevne 

For VINCI Energies er arbejds- og sundhedsbeskyttelse uadskilleligt sammenknyttet med de samlede præstationer. Forebyggelse, produktivitet, effektivitet og kollektiv intelligens står side om side med driftsmæssig udmærkelse. Med baggrund i denne vision indgår forebyggelse i kerneforretningen i hver eneste forretningsenhed. Forebyggelse er et must for alle produkter, alle arbejdspladser, alle afdelinger. Derved bliver den kendetegnende for ledelseskvalitet og øger vores forretningsenheders ydeevne.

 Principper og foranstaltninger

Risikoopfattelseskultur

Målet med Safety Excellence er at opbygge en risikoopfattelseskultur hos alle ansatte hos VINCI Energies. Dette mål er baseret på, altid og overalt, at implementere treklangen »Se – Beret – Del«, hvorved den enkelte medarbejder ikke kun tager ansvar for egen sikkerhed, men også for andres. Den fælles vilje til at passe på sig selv og ens kolleger, sørger for gensidig respekt og tillid.

Bevidstgørelse og faglig uddannelse

Der er rigtigt mange foranstaltninger, der bidrager til opbygningen af en risikoopfattelseskultur. Ude på arbejdspladserne sker der en systematisk instruktion, hvor der især lægges vægt på risici, som alle medarbejdere – og det vil sige både eget personale og vikaransatte – er underlagt. Før arbejdets påbegyndelse holdes der sikkerhedsundervisning af et kvarters varighed.

Understøttet af VINCI Energies Akademie lægger koncernen betydelige kræfter i området efter- og videreuddannelse. De ansatte har mere end 120 forskellige uddannelsesmoduler, der er udarbejdet af interne og eksterne eksperter, til rådighed inden for emnet arbejds- og sundhedsbeskyttelse. Modulerne dækker samtlige forretningsområder og knowhow-områder hos VINCI Energies.

Safety Week

VINCI Energies afholder en Safety Week en gang om året i alle forretningsenheder. Arrangementet understreger den enkelte medarbejders bidrag og betoner samtidigt sammenholdet i teamet. Her sker der en bred mobilisering af de ansatte i workshops, der kredser om emner som Best Practices og Erfaringsfeedback. Safety Week er et væsentligt håndtag, som hele koncernens personale kan bruge til at gøre risikoopfattelseskulturen til deres egen.

Struktureret metode og fælles værktøjertrukturierte

Safety Excellence Initiative organiseres for hele VINCI Energies og dens forskellige komponenter og koordineres med støtte fra sikkerhedseksperterne. Gennemførelsen af en harmoniseret metode og indførelsen af fælles værktøjer muliggør analyse og kortlægning af farlige situationer, analyse af udviklingen i ulykkestal samt gennemførelse af relevante handlingsplaner og bevidstgørelseskampagner.

Video om arbejdssikkerhed hos VINCI Energies Deutschland

Afspil video

Mere om Fire Protection Solutions Group

Deres kontaktperson for kommunikation og marketing

Lena Reber
Send e-mail

 
 
 
Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1586


(Communication in English/German only.)

Deres kontaktperson for arbejdssikkerhed

Christoph Manthey
Send e-mailCalanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Pinkertweg 20
22113 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 7909079-943
Fax: +49 (0)40 7909079-909

Se her…

Vores produkter

Fire Protection Solutions har en vifte af brandbeskyttelsesløsninger til dig. Ud over forskellige brandbeskyttelsesanlæg er det også vores egne løsninger, du forventer. 

Mere om vores produkter