Utbildning i underhåll av sprinkler

Utbildning i underhåll av sprinkler

Personalutbildning av sprinklerunderhåll i enlighet med VdS-direktivet

En brand utgör inte bara ett hot mot alla anställdas liv och hälsa, utan får i allmänhet även katastrofala ekonomiska följder. Av denna anledning är det avgörande att ditt sprinklersystem fortlöpande certifieras och inspekteras av sprinklerunderhållspersonal, som även kan utföra de specifika kontroller som krävs enligt VdS.

I detta avseende hjälper vi gärna till genom att förse dig med våra utbildningskurser för sprinklerunderhållspersonal på en regelbunden basis. Kursen ”Sprinklerunderhållspersonal” är avsedd för alla personer som ansvarar för skötsel och kontroll av vattensläcknings- och sprinklersystem. Under två dagar instrueras deltagarna av våra erfarna utbildare, och kursen innehåller en blandning av teori och praktik.

För att säkerställa maximal säkerhet i din verksamhet, inkluderar de ämnen som tas upp:

  • Grunderna i ett sprinklersystem
  • De viktigaste komponenterna i sprinklersystemet
  • Tekniska försäkringsproblem
  • Underhåll för tillgänglighet

Kursens andra dag innehåller den praktiska delen, som involverar en utförlig platsinspektion och praktiska övningar som utförs med vårt eget sprinklersystem i Sarstedt.

Denna utbildning är endast tillgänglig på tyska.