24/7 emergency service

Släckningssystem: Service/Nödservice

Kundservice dygnet runt

Vi hjälper våra kunder med allt från rådgivning till installation – och mer än så. Med en landsomfattande närvaro med 24 kontor, dygnet-runt-öppen telefon hela året samt en service-hotline, finns vi alltid nära och kan snabbt vara på plats. Servicefordonen på våra olika filialer har alltid med sig vanliga reservdelar. Andra reservdelar finns tillgängliga i lager. En detaljerad arkivering av alla systemrelevanta data gör det möjligt för oss att erbjuda en snabb åtgärdstid.

Avbrott och nödsituationer inträffar inte bara under kontorstid! Vi utför alla tjänster åt dig så att du helt och hållet kan ägna dig åt din egen verksamhet! Bra service och underhåll förlänger den förväntade livstiden för dina brandskyddssystem. Vi stöttar dig – helt i enlighet med vårt motto: Kundservice dygnet runt.