Diversity

Diversity hos VINCI

Fremme af integration i arbejdet af LGBT+-medarbejdere

VINCI har en stærk ligestillingspolitik, understøttet af hundreder af virksomhedsrevisioner, der beskytter mod alle former for forskelsbehandling i beskæftigelse og erhverv, især mod kvinder, handicappede, ældre arbejdstagere og personer, uanset deres oprindelse, tilhørsforhold, seksuelle orientering, religiøse, politiske eller fagforeningsmæssige synspunkter og engagementer. Hos Vinci sætter vi pris på og fremmer mangfoldighed. Emnet Diversity er i dag fast del af lederuddannelsesprogrammerne.

Et koncern-internt Diversity-netværk

Afdelingen Diversity Management koordinerer et net med mere end 200 Diversity-ansvarlige, der mødes to gange om året. Deres hovedopgave består i bevidstgørelse og uddannelse i Diversity koncernens de enkelte afdelinger og firmaer. Principielle overvejelser om mangfoldighedspolitik er også inkorporeret gennem arbejdet i organer som den franske sammenslutning af Diversity Managers.
Mange af vores medarbejdere, inklusive ledere, har allerede deltaget i uddannelse på området.

Respekt og ligestilling for alle vores medarbejdere er en integreret del af vores fundament. – VI HOS VINCI GÅR IND FOR MANGFOLDIGHED!
For at gøre denne holdning mere synlig har vi underskrevet et “Diversity Charter”. På denne måde forpligter vi os på lighed og Diversity i arbejdsverdenen.

Fremme af integration i arbejdet af LGBT+-medarbejdere


Ud over mangfoldigheden i for eksempel etniske tilknytninger og nationaliteter findes der også mangfoldighed i forhold til en række seksuelle orienteringer og kønsidentiteter.

VINCI er opmærksom på, at LGBT+-personer ofte undertrykkes i offentligheden og ikke kan udtrykke sig frit, og endog diskrimineres for deres livsstil. En sådan omgangsform vil man ikke findes firmaer under VINCI. Her er alle medarbejdere ligestillede og integreres på bedst mulig måde og uden ulemper. Deres seksuelle orientering og kønsidentitet har ingen indflydelse på deres ansættelsesforhold, og de udsættes ikke for nogen forskelsbehandling.

VINCI promoverer og kræver altid en åben tilgang til LGBT+-emner, fordi en positiv, inkluderende arbejdsatmosfære skal tilbydes enhver medarbejder. Kun når alle medarbejdere har det godt på deres arbejdsplads, kan de udfolde deres fulde potentiale og realisere sig selv. Derfor støtter VINCI Energies Deutschland fonden PROUT AT WORK og står selv som PROUTEMPLOYER.

Ved hjælp af åbenhed og nysgerrighed har VINCI sat sig som vision, at LGBT+-emner bliver lige så naturlige i fremtiden som andre emner.

(LGBT+ står for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*. Det efterstillede “+” betyder inklusion af yderligere seksuelle orienteringer som for eksempel Inter* og Queer. Den efterstillede “*” står for -sexual and -gender. En gængs betegnelse er også LGBT*IQ).

Fire Protection Solutions har en vifte af brandbeskyttelsesløsninger til dig. Ud over forskellige brandbeskyttelsesanlæg er det også vores egne løsninger, du forventer.

Mere om vores produkter