Instalacja gaśnicza pianowa

Ochrona przeciwpożarowa przy szczególnie wysokim ryzyku

Stałe instalacje gaśnicze pianowe to instalacje zainstalowane na stałe, w których do wody w instalacji tryskaczowej czy gaśniczo-zraszaczowej dodaje się koncentrat środka pianotwórczego.

Następnie dochodzi do dodania powietrza w dyszach i produkowana jest piana ciężka, średnia lub lekka.

Dalsze informacje

Budowa i działanie instalacji gaśniczej pianowej

Wszystkie chronione obszary budynku i obiekty są pokryte siecią instalacji gaśniczej zraszaczowej i tryskaczowej. Po uruchomieniu następuje określona domieszka środka pianotwórczego ze zbiornika. Poprzez domieszkę powstaje bardzo skuteczny środek gaśniczy, który jest stosowany jako piana ciężka lub średnia w zależności od stosunku wody do środka pianotwórczego.

Środek pianotwórczy uderza w deflektor tryskacza lub dyszy gaśniczej i jest rozprowadzany po całej powierzchni. Jednocześnie dzięki przepływowi wody w rurociągach wyzwalane są miejscowe urządzenia sygnalizacyjne i komunikat jest kierowany do stale pracujących służb, z reguły do straży pożarnej. Po zwalczeniu pożaru system – podobnie jak w przypadku instalacji gaśniczej zraszaczowej – bardzo szybko jest ponownie gotowy do działania. Należy uzupełniać zużyty środek pianotwórczy.

Krótka informacja o instalacjach gaśniczych pianowych

  • Kompleksowa, wysoce skuteczna technologia obiecująca szybkie ugaszenie pożaru
  • Wysoka niezawodność w zakresie ochrony mienia
  • Obszary zastosowania w przemyśle i handlu, w miejscach publicznych i wszędzie tam, gdzie może dojść do pożaru z udziałem płynów palnych

Osoba do kontaktów zakresie komunikacji i marketingu

Anne Stolz
Wyślij e-mail

 

Calanbau
Brandschutzanlagen GmbH

Gerhart-Hauptmann-Str. 20
64347 Griesheim
T: +49 (0)69 5005-1579

(Communication in English/German only).